Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Wydarzenie: 'Spektakl "Złote Serce"' Print
  Kultura
Data: niedziela, 10 lutego 2013 - 15:00
Miejsce:
Sala koncertowa GDK, ul. Słowackiego 1
Email:

zloteserce650

"Złote serce" w wykonaniu aktorów Teatru Lalki "Tęcza" to oparta na motywach polskich baśni opowieść o Jaśku, który postanowił zdobyć jabłko z zaczarowanego drzewa. Jabłko to sprawi, że nigdy już nie będzie cierpiał biedy, a nieszczęścia będą go omijały.

Niestety, chłopiec okazuje się okropnym egoistą, nieczułym na cudzą niedolę. Za karę zostaje zamieniony w węża i dopiero starania jego siostry Hanki przywrócą Jaśkowi ludzką postać.

Wyraźne przesłanie bajki połączone z niezwykłymi przygodami bohaterów sprawiają, że spektakl ogląda się z prawdziwym
wzruszeniem. Niewątpliwym atutem przedstawienia jest bardzo pomysłowa i efektywna scenografia autorstwa białoruskiego
scenografa Aleksandra Sidorowa, która w wymowny sposób symbolizuje upływ czasu i przebytą drogę a także cykl ludzkiego życia.

Uwaga: w cenie biletu słodki bufet i lekcja teatralna.

Bilety: 20 zł, 12 zł - bilet rodzinny/grupowy (od 3 osób) Do kupienia w: Centrum Informacji Turystycznej, pl. Bramy Wolińskiej 1, tel. 91 418 95 90.

btn zamowbiletyZgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.