Dzisiaj jest: 21 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
piątek, 24 listopada 2017 07:05

Zaproszenie do składania kandydatur do Nagrody "Barnim 2017"

"Barnimy", doroczne nagrody Burmistrza Gminy Goleniów zostaną wręczone podczas spotkania noworocznego w styczniu 2018 r. "Barnimy", doroczne nagrody Burmistrza Gminy Goleniów zostaną wręczone podczas spotkania noworocznego w styczniu 2018 r.

Burmistrz Gminy Goleniów serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Goleniów do zgłaszania kandydatur do Nagrody BARNIM, przyznawanej osobom fizycznym i prawnym w celu wyróżnienia ich zasług, wybitnych osiągnięć i aktywności społecznej, kulturalnej, naukowej, sportowej.

Nagroda jest przyznawana w szczególności za:

  1. znaczące dokonania w zakresie twórczości artystycznej, oraz innej działalności służącej upowszechnianiu kultury i sztuki,
  2. dokonanie spektakularnego wyczynu sportowego lub turystycznego na miarę regionalną, krajową bądź międzynarodową,
  3. wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne rozwoju kultury i sportu w Gminie Goleniów,
  4. dynamiczny rozwój gospodarczy, szczególne osiągnięcia i zasługi dla rozwoju Gminy, promowanie Gminy w kraju i za granicą,
  5. wkład w rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego, wybitną działalność charytatywną i filantropijną.

Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać:

  1. instytucje publiczne,
  2. organizacje pozarządowe,
  3. przedsiębiorstwa prywatne,
  4. grupy obywatelskie, nieformalne, liczące co najmniej 10 osób.

Wnioski winny wpłynąć do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie do dnia 8 grudnia 2017 r.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie „Nagroda Barnim”.

Formularz wniosku można pobrać pobrania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz poniżej.

docPobierz wniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza "Barnim 2017"

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl