Dzisiaj jest: 21 Kwietnia 2019 roku    |    Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks
wtorek, 10 lipca 2018 09:20

To wciąż plac budowy

Osoby niezadowolone z jakości nawierzchni ścieżek w alejce lipowej wzdłuż ul. Andersa oraz w parku przy ul. Szczecińskiej być może nie mają świadomości, że nie jest to jeszcze ostateczny efekt. Póki co, ułożono tylko podbudowę właściwej nawierzchni.

Wierzchnia warstwa będzie wykonana z materiału mineralnego produkowanego przez firmę TEGRA, przeznaczonego na nawierzchnie alejek parkowych i ogrodowych. Będzie twarda, ale przesiąkliwa, nie będą się na niej tworzyć kałuże. Tego typu nawierzchnię zastosowano m.in. w Łazienkach i w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie, na Jasnych Błoniach w Szczecinie, w parku zdrojowym w Świnoujściu. Takie nawierzchnie są standardem w parkach na całym świecie.
Podnoszony jest zarzut, że taka nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na rolkach, więc amatorzy tego rodzaju rekreacji nie będą mogli jeździć po parku. To prawda, ale należy pamiętać, że park przeznaczony jest przede wszystkim dla osób spacerujących, często z małymi dziećmi. Osoby szybko jeżdżące na rolkach stanowią dla spacerowiczów spore zagrożenie. O rolkarzach i rowerzystach jednak pomyślano na etapie projektowania parku i alei przy ul. Andersa: jest dla nich budowana ścieżka z nawierzchnią asfaltową, oddzielona od przestrzeni przeznaczonej dla pieszych.
Osoby zainteresowane finalnym efektem na stronie www.nawierzchniemineralne.pl mogą zapoznać się z kilkoma inwestycjami, gdzie wykorzystano nawierzchnię produkowaną przez firmę TEGRA. W Goleniowie podobną nawierzchnię ma ścieżka biegnąca w alei wzdłuż ul. Lipowej (na zdjęciu).

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.