Dzisiaj jest: 20 Czerwca 2019 roku    |    Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
czwartek, 09 sierpnia 2018 07:38

Spotkanie w sprawie gazociągu

We wtorek, 28 sierpnia o godzinie 15.30 rozpocznie się spotkanie informacyjne w sprawie budowy gazociągu DN700 na odcinku Goleniów-Płoty. Odbędzie się ono w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele inwestora, tj. spółki GAZ-SYSTEM S.A. oraz przedstawiciele firm, które będą realizować inwestycję. Zostanie przedstawiony harmonogram realizacji inwestycji oraz metody jej prowadzenia. Zainteresowani właściciele nieruchomości, przez które będzie przechodzić gazociąg otrzymają informacje na temat odszkodowań za zajęcie terenu potrzebnego do prowadzenia prac budowlanych.

Podstawowe informacje na temat gazociągu zawarte są pdfw ulotce dołączonej do niniejszego komunikatu. Do zapoznania się z nią zapraszamy przede wszystkim mieszkańców sołectw Mosty, Mosty-Osiedle, Imno, Budno, Burowo, przez które będzie przechodzić gazociąg.

Spotkanie jest otwarte, może w nim wziąć udział każda zainteresowana osoba. 

Do pobrania:

pdfUlotka informacyjna "Gazociąg Goleniów-Płoty"

pdfInformacja Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. o rozpoczęciu na terenie Gminy Goleniów gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Goleniów-Płoty 

Spotkanie w sprawie gazociągu

 

We wtorek 28 sierpnia o godzinie 15.30 rozpocznie się spotkanie informacyjne w sprawie budowy gazociągu DN700 na odcinku Goleniów-Płoty. Odbędzie się ono w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

 

W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele inwestora, tj. spółki GAZ-SYSTEM SA oraz przedstawiciele firm, które będą realizować inwestycję. Zostanie przedstawiony harmonogram realizacji inwestycji oraz metody jej prowadzenia. Zainteresowani właściciele nieruchomości, przez które będzie przechodzić gazociąg otrzymają informacje na temat odszkodowań za zajęcie terenu potrzebnego do prowadzenia prac budowlanych.
Podstawowe informacje na temat gazociągu zawarte są w ulotce dołączonej do niniejszego komunikatu. Do zapoznania się z nią zapraszamy przede wszystkim mieszkańców sołectw Mosty, Mosty-Osiedle, Imno, Budno, Burowo, przez które będzie przechodzić gazociąg.

Spotkanie jest otwarte, może w nim wziąć udział każda zainteresowana osoba.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.