Dzisiaj jest: 22 Lipca 2019 roku    |    Imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
środa, 07 listopada 2018 09:39

Komunikat o zamknięciu ulic

W związku z Goleniowską Milą Niepodległości dnia 11 listopada 2018 roku w godz. 9.30 do 16.30 zamknięte i wyłączone z ruchu drogowego będą następujące ulice Goleniowa: Norwida (od stacji paliw do ronda S. Marii), Sportowa, Andersa, Konopnickiej, Matejki, Akacjowa, Lipowa, Szczecińska.

Wszystkie objazdy tej części miasta, w której odbywać będą się biegi zaplanowane są ulicą Przestrzenną. Wyjazd z Krzewna, ulicy Kasprowicza i ulic sąsiednich do centrum miasta możliwy jest ulicą Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Andersa i dalej w stronę ul. 3 Maja, lub ulicą Kasprowicza przez most do ronda na ul. Dworcowej. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do kierowców o nieparkowanie samochodów w pasie drogowym w nocy z 10 na 11 listopada i w dniu biegów na wyżej wymienionych ulicach.
Dnia 10 i 11 listopada 2018 roku wyłączony z użytkowania będzie również parking samochodowy na ul. C. K. Norwida. Trasa biegów zabezpieczana będzie przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Straży Miejskiej.

Ograniczenia w ruchu drogowym pojawią się 11 listopada br. także w związku z uroczystościami obchodów Święta Niepodległości.
W godzinach 10.10-10.20, na czas przejścia kolumny pieszych, wyłączony z ruchu zostanie odcinek ul. Andersa, między ulicami Konopnickiej i Sportową. 
Od godz. 17.00 do 18.30, w związku z odsłonięciem rzeźby marszałka Piłsudskiego, wyłączony z ruchu będzie Plac Józefa Piłsudskiego. Prawo wjazdu na plac będą miały jedynie taksówki. Po uroczystości na placu kolumna uczestników uroczystości wyruszy ulicą Konstytucji 3 Maja w kierunku Placu Rotmistrza Pileckiego, a na czas przejścia pochodu ul. Konstytucji 3 Maja zamknięta będzie dla ruchu kołowego. Po dotarciu kolumny pod Pomnik Niepodległości ul. Konstytucji 3 Maja zamknięta będzie na czas uroczystości pod pomnikiem a odcinku od ul. Pocztowej do Kościuszki, co potrwa do godziny 19.30. W tym czasie niedostępna dla samochodów będzie ulica Kościuszki; samochody jadące ul. Szczecińską kierowane będą w ul. Barnima, która na około godzinę będzie ulicą z ruchem dwukierunkowym. Samochody jadące ul. Konstytucji 3 Maja w kierunku dużego kościoła kierowane będą w ulicę Pocztową.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o uwzględnienie powyższych informacji w weekendowych planach.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.