Dzisiaj jest: 19 Września 2019 roku    |    Imieniny: Konstancja, January
piątek, 07 czerwca 2019 08:08

We wtorek i w środę odkomarzanie

W dniach 11 i 12 czerwca 2019 r. na terenie Gminy Goleniów zostanie przeprowadzona akcja odkomarzania (metodą naziemną). Zabiegi wykona firma DEXA Sp. z o.o. W przypadku niesprzyjającej pogody zabiegi mogą być wykonane w innym terminie. Odkomarzanie zostanie przeprowadzone w następujących miejscach:

 • teren parku przy ulicy Szczecińskiej w Goleniowie,
 • teren wzdłuż Strumyka Goleniowskiego od ulicy Szkolnej do ulicy Szczecińskiej łącznie z zielenią obok sklepu Netto,
 • teren zieleni miejskiej przy budynku Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie,
 • plac zabaw i Planty przy ulicy Konstytucji 3-go Maja,
 • teren przy dworcu PKP w Goleniowie,
 • teren wzdłuż rzeki Iny od ulicy Kasprowicza do ulicy Kilińskiego łącznie z parkiem,
 • teren placu targowego przy ulicy Zielona droga w Goleniowie,
 • teren przy boisku sportowym pomiędzy ulicą Słowiańską a Barnima i Puszkina,
 • teren położony nad jeziorem we wsi czarna Łąka,
 • teren ośrodka wodnego i plaży w m. Lubczyna,
 • park przy ulicy Szczecińskiej, M. Konopnickiej i Sportowej,
 • las komunalny przy ulicy Przestrzennej.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.