Dzisiaj jest: 1 Kwietnia 2023 roku    |    Imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
piątek, 29 maja 2020 18:25

Jak sortować od 1 czerwca?

Od poniedziałku, 1 czerwca br. sortowanie odpadów komunalnych jest obowiązkowe. Mieszkańcy domów jednorodzinnych będą je wrzucać do worków dostarczonych przez PGK, a mieszkający w budynkach wielorodzinnych – do pojemników, które również dostarczy PGK.

Bardzo istotne jest prawidłowe sortowanie odpadów. Jak to robić? - przedstawia pdfgrafika ilustrująca ten tekst.

Pojemników lub worków będzie pięć, każdy w innym kolorze. Do ŻÓŁTEGO mają trafiać odpady plastykowe i metalowe: plastykowe butelki, opakowania po kosmetykach, nakrętki, kapsle, zakrętki do słoików, metalowe puszki po konserwach, puszki po napojach, kartony po napojach oraz folia aluminiowa. Nie wrzucamy natomiast opakowań po lekach, po farbach i olejach, plastykowych zabawek, plastykowych części samochodowych, zużytych baterii i sprzętu elektronicznego. Do pojemnika NIEBIESKIEGO ma trafiać makulatura: gazety, ulotki, książki, zeszyty, opakowania z papieru i tektury, papier biurowy. Nie wrzucamy papieru zatłuszczonego, zanieczyszczonego, odpadów higienicznych, papieru lakierowanego, laminowanego, worków po nawozach czy opakowań po materiałach budowlanych. Pojemnik ZIELONY jest przeznaczony na szkło służące do przechowywania żywności czy kosmetyków. Nie wolno tam wrzucać szkła okiennego, luster, żarówek, świetlówek, naczyń ze szkła hartowanego i żaroodpornego, zużytych zniczy z parafiną, opakowań po lekach i chemikaliach, ceramiki, doniczek i porcelany. Pojemnik BRĄZOWY jest przeznaczony na bioodpady: warzywa, owoce, kwiaty, trawę, gałęzie, resztki jedzenia, trociny. Nie wrzucamy tu jednak odpadków mięsnych, resztek oleju, popiołu, ziemi i kamieni, kości i odchodów zwierzęcych, impregnowanego drewna, płyt wiórowych i pilśniowych. SZARY pojemnik przeznaczony jest na odpady, które nie mieszczą się w poprzednich kategoriach, ale nie są odpadami niebezpiecznymi. Nie wolno jednak tu wrzucać przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu AGD i elektronicznego, baterii i akumulatorów, starych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, zużytych opon. Te odpady trzeba będzie we własnym zakresie dostarczyć do punktu zbiórki odpadów PGK na ul. I Brygady Legionów.

Przestrzeganie powyższych reguł upoważnia do korzystania ze stawki 12 zł miesięcznie od osoby za odbiór odpadów komunalnych. Lokatorzy posesji, gdzie te reguły nie będą przestrzegane, będą płacić 24 zł miesięcznie. Warto więc zapoznać się z regułami i ich przestrzegać.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.