Dzisiaj jest: 12 Grudnia 2018 roku    |    Imieniny: Joanna, Aleksandra, Dagmara

Goleniów - GPP - Goleniów

Rozkład jazdy bezpłatnej komunikacji miejskiej kursującej na trasie Goleniów - Goleniowski Park Przemysłowy - Goleniów.

Komunikacja kursuje w dni robocze codziennie od poniedziałku do piątku.

 

Uwaga: Kurs poranny ma inną trasę niż pozostałe kursy:

  Kurs nr 1 Kurs nr 2 Kurs nr 3
Dworzec PKP 05:10 05:15 05:20
ul. Szkolna - garaż 05:13 05:18 05:23
ul. Armii Krajowej 05:15 05:20 05:25
ul. Przestrzenna 05:19 05:25 05:29
GPP - WEBER 05:24 05:29 05:34
GPP - PROLOGIS 05:26 05:31 05:36
GPP - SIA 05:28 05:33 05:38
GPP - DANCOAL 05:30 05:35 05:40
GPP - ABENA 05:32 05:37 05:42
GPP - ABENA 06:02 06:07 06:12
GPP - DANCOAL 06:05 06:10 06:15
GPP - SIA 06:07 06:12 06:17
GPP - PROLOGIS 06:11 06:16 06:21
GPP - WEBER 06:14 06:19 06:24
ul. Przestrzenna 06:17 06:21 06:26
ul. Wojska Polskiego 06:19 06:23 06:28
ul. Szkolna - NETTO 06:21 06:25 06:30
Dworzec PKS 06:23 06:27 06:32

 

  Kurs nr 4 Kurs nr 5 Kurs nr 6  Kurs nr 7
Dworzec PKP 06:28 07:32 13:29 13:32
ul. Szkolna - garaże 06:31 07:35 13:32 13:35
ul. Armii Krajowej 06:33 07:37 13:34 13:37
ul. Przestrzenna 06:37 07:41 13:38 13:41
GPP - LM WIND 06:40 - - -
GPP - ABENA 06:43 07:46 13:43 13:46
GPP - DANCOAL 06:46 07:48 13:45 13:48
GPP - SIA 06:48 07:50 13:47 13:50
GPP - PROLOGIS 06:50 07:52 13:49 13:52
GPP - WEBER 06:52 07:54 13:51 13:54
GPP - WEBER 07:12 08:12 14:09 14:12
GPP - PROLOGIS 07:14 08:14 14:11 14:14 
GPP - SIA 07:16 08:16  14:13 14:16 
GPP - DANCOAL 07:18 08:18  14:15 14:18 
GPP - ABENA 07:21 08:21  14:18 14:21 
GPP - LM WIND 07:23 - - -
ul. Przestrzenna 07:27 08:26  14:23 14:26 
ul. Wojska Polskiego 07:30 08:29 14:26 14:29 
ul. Szkolna - NETTO 07:32 08:31  14:28 14:31 
Dworzec PKS 07:36 08:35  14:32 14:35 

 

  Kurs nr 8 Kurs nr 9 Kurs nr 10 Kurs nr 11
Dworzec PKP 14:32 15:32 18:28 21:29
ul. Szkolna - garaże 14:35 15:35 18:31 21:32
ul. Armii Krajowej 14:37 15:37 18:33 21:34
ul. Przestrzenna 14:41 15:41 18:37 21:39
GPP - LM WIND - - 18:40 -
GPP - ABENA 14:46 15:46 18:43 21:43
GPP - DANCOAL 14:48 15:48 18:46 21:45
GPP - SIA 14:50 15:50 18:48 21:47
GPP - PROLOGIS 14:52 15:52 18:50 21:49
GPP - WEBER 14:54 15:54 18:52 21:51
GPP - WEBER 15:12 16:12 19:12 22:17
GPP - PROLOGIS 15:14 16:14  19:14 22:19
GPP - SIA 15:16 16:16  19:16 22:20
GPP - DANCOAL 15:18 16:18  19:18 22:21
GPP - ABENA 15:21 16:21  19:21 22:23
GPP - LM WIND - - 19:23 -
ul. Przestrzenna 15:26 16:26  19:27 22:27
ul. Wojska Polskiego 15:29 16:29  19:30 22:29
ul. Szkolna - NETTO 15:31 16:31  19:32 22:30
Dworzec PKS 15:35 16:35  19:36 22:32

 

  Kurs nr 12 Kurs nr 13
Dworzec PKP 22:32 23:32
ul. Szkolna - garaże 22:35 23:35
ul. Armii Krajowej 22:37 23:37
ul. Przestrzenna 22:41 23:41
GPP - LM WIND - -
GPP - ABENA 22:46 23:46
GPP - DANCOAL 22:48 23:48
GPP - SIA 22:50 23:50
GPP - PROLOGIS 22:52 23:52
GPP - WEBER 22:54 23:54
GPP - WEBER 23:12 00:12
GPP - PROLOGIS 22:14 00:14
GPP - SIA 22:16 00:16
GPP - DANCOAL 22:18 00:18
GPP - ABENA 22:21 00:21
GPP - LM WIND - -
ul. Przestrzenna 22:26 00:26
ul. Wojska Polskiego 22:29 00:29
ul. Szkolna - NETTO 22:31 00:31
Dworzec PKS 22:35 00:35

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.