Dzisiaj jest: 29 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria

Goleniowski Festiwal Radości 2024

Organizacje Pozarządowe - aktualności
wtorek, 10 września 2013 12:09

Mobilne NGO w Goleniowie

W dniach 11 – 14 września Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży wraz z Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Społecznych „TWIKS” ze Szczecina realizować będzie projekt Mobilne NGO w Goleniowie.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 19 lipca 2013 06:53

Znajdź swoją szansę na stypendium

Każdy ma szansę dostać pieniądze na komputer, tablet, książki, kurs językowy, rozwój kariery sportowej, artystycznej, naukowej i wiele innych. Wejdź na www.mojestypendium.pl i znajdź najlepszy program stypendialny dla siebie. Na przyszłych stypendystów czeka prawie 185 milionów złotych.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 16 lipca 2013 06:47

Bezpłatne szkolenie komputerowe

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zaprasza osoby dorosłe od 18 do 64 roku życia do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu komputerowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 31 maja 2013 11:38

„Smaczny” projekt zakończony

W czwartek (30 maja 2013 roku) pożegnaniem grupy niemieckich seniorów zakończyła się realizacja projektu „Polsko – Niemiecka kuchnia dla seniorów”.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 29 maja 2013 08:36

Dofinansowanie letniego wypoczynku

Powołana przez burmistrza Gminy Goleniów komisja podzieliła między gminne placówki pieniądze na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 26 kwietnia 2013 12:57

Forum organizacji pozarządowych

W Gminie Goleniów działa 76 organizacji pozarządowych (NGO), zarówno ogólnopolskich (np. Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż czy Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów), jak i lokalnych (np. Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „Ewa”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Grodnica”, czy Klub Seniora „Relaks”). W czwartek (25 kwietnia 2013 r.) ich przedstawiciele spotkali się na cyklicznie organizowanym Forum Organizacji Pozarządowych.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 15 lutego 2013 14:13

Konkurs grantowy

Fundacja Tesco Dzieciom zaprasza do udziału w konkursie grantowym "Pracownia Talentów". Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i instytucji statutowo zajmujących się edukacją i opieką nad dziećmi i młodzieżą, a jego celem wsparcie i promowanie działań w zakresie edukacji pozaszkolnej ukierunkowanej na rozwijanie talentów, pasji oraz zainteresowań dzieci i młodzieży. Pula nagród w konkursie wynosi 250.000 zł.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 08 lutego 2013 08:19

Warsztaty Jakubowe

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Fundacji Szczecińska ma przyjemność zaprosić na bezpłatne warsztaty szkoleniowe w ramach projektu „RECreate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba”.

Dział: Kultura
piątek, 25 stycznia 2013 13:25

Pieniądze na sport rozdzielone

23 stycznia 2013 roku burmistrz Gminy Goleniów podpisał zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym. Podział środków nastąpił według zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Goleniów.

Dział: Sport
środa, 23 stycznia 2013 13:43

Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach programu „Równać Szanse 2013” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.

Dział: Miasto i Gmina
Strona 2 z 5

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.