Dzisiaj jest: 26 Maja 2019 roku    |    Imieniny: Filip, Paulina, Marianna

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Administrator

Administrator

Gmina Goleniów planuje przystąpić do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Prosimy Państwa o pomoc w zakresie rozeznania potrzeb mieszkańców poprzez wypełnienie jednej z dwóch ankiet.

Goleniowski Dom Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przedstawiły swoją ofertę spędzenia dla dzieci na nadchodzące wakacje.

ENEA Operator sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach w gminie Goleniów:

Obszar Goleniów w dniu 2019-05-30 w godz. 09:30-12:30 Kliniska Wielkie ulica Księżnej Dąbrówki 1a,1,2,3,4,5,6,7,9, ulica Zaścianek 1,2,3,4,5,6,8,8a,10,12,14,16, ullica Anny Jagiellonki numer 13,8,10,12.

piątek, 24 maja 2019 07:31

IX sesja Rady Miejskiej

W najbliższą środę 29 maja 2019 r. o godz. 11.00 rozpocznie się IX sesja Rady Miejskiej w Goleniowie.

czwartek, 23 maja 2019 10:05

Ćwiczenie Renegade

Informujemy, że we wtorek, 28 maja br. odbędzie się krajowe ćwiczenie Renegade z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (dźwięk syreny) dotyczący zagrożenia z powietrza.

czwartek, 23 maja 2019 06:19

Zmarł Zygmunt Goc

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że we wtorek, 21 maja 2019 r. zmarł Zygmunt Goc, wieloletni prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie i radny Powiatu Goleniowskiego.

W dniach od 23.05.2019r. do 24.06.2019 r. został wyłożony do wglądu publicznego pdfProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - linia elektroenergetyczna 220 kV Morzyczyn-Recław 

 

Projekt planu

pdfProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - linia elektroenergetyczna 220 kV Morzyczyn-Recław

pdfUzadanienie do uchwały w sprawie projektu mpzp

pdfZałącznik nr 1

pdfZałącznik nr 2

pdfZałącznik nr 3

pdfZałącznik nr 4

pdfZałącznik nr 5

pdfTreść ogłoszenia o wyłożeniu planu

 

Oddziaływanie na środowisko

pdfPrognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze

jpgZałącznik nr 1 do prognozy

 

  

Dyskusja publiczna

12 czerwca 2019 r. o godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.

 

Uwagi do projektu

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Nieprzekraczalny termin składania uwag do projektu zmiany planu miejscowego upływa 8 lipca 2019 r.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Burmistrza Gminy w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Nieprzekraczalny termin składania uwag do prognozy upływa 15 lipca 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

ENEA Operator sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach w gminie Goleniów:

Obszar Goleniów w dniach: 2019-05-29 w godzinach: 29 maj 12:00 - 29 maj 15:00 - Goleniów, ulica Kolorowa 1,5,7 działka 49/2

W poniedziałek po południu od uderzenia pioruna zapalił się jeden z domów w Czarnej Łące. Spłonął dach i część pomieszczeń, kolejne szkody powstały wskutek zalania pomieszczeń w czasie akcji gaśniczej. Dom obecnie nie nadaje się do użytku, wymaga kosztownego remontu.

W dniach od 15 do 19 maja 2019 r. w Goleniowie przebywała 13-osobowa grupa seniorów niemieckich z Bergen na Rugii. Wizyta odbyła się w ramach współpracy seniorów niemieckich współpracujących z Kreisverband Rügen der Volkssolidarität e.V. oraz seniorów polskich zrzeszonych w Stowarzyszeniu Seniorów „Rytm” w Goleniowie.

Strona 1 z 415

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.