Dzisiaj jest: 18 Grudnia 2018 roku    |    Imieniny: Laura, Bogusław, Gracjan

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Administrator

Administrator

wtorek, 18 grudnia 2018 12:15

Praca dla polonisty

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krępsku poszukuje nauczyciela języka polskiego do pracy na zastępstwo, w pełnym wymiarze godzin.

poniedziałek, 17 grudnia 2018 12:09

Niepokonani zaśpiewali

To był już 10. koncert Niepokonanych. Ze sceny płynęła radość, duma, pozytywne emocje.

poniedziałek, 17 grudnia 2018 12:04

Niepokonani zaśpiewali

To był już 10. koncert Niepokonanych. Ze sceny płynęła radość, duma, pozytywne emocje.

poniedziałek, 17 grudnia 2018 09:58

Wigilijne spotkanie na Plantach

Gmina Goleniów, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne BRAMA VITAE wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej serdecznie zapraszają WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW na spotkanie wigilijne w dniu 21 grudnia (piątek) 2018 r. o godz. 16.00 na miejskich Plantach.

piątek, 14 grudnia 2018 12:23

Zmarł Andrzej Nadobny

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że po długiej chorobie odszedł nasz kolega Andrzej Nadobny. Przez wiele lat pracował w wydziale architektury UGiM w Goleniowie, przez kilka lat nim kierował.

piątek, 14 grudnia 2018 12:14

Sesja Rady Miejskiej

W środę 19 grudnia 2018 o godz. 11.00 rozpocznie się III sesja Rady Miejskiej w Goleniowie. Obrady będą się odbywać w sali konferencyjnej UGiM w Goleniowie.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Goleniowie informuje, że w związku z pracami na ujęciu wody w miejscowości Zabród w dniu: 18.12.2018 r. (wtorek) zostanie wstrzymana dostawa wody do odbiorców ww miejscowości.

Planowane godziny wstrzymania dostawy wody od 09:00 do 14:00. Godziny w/w prac mogą ulec zmianie.

środa, 12 grudnia 2018 13:20

Unieważnienie, wkrótce nowy przetarg

Burmistrz Robert Krupowicz unieważnił postępowanie przetargowe w sprawie budowy centrum komunikacyjnego w Goleniowie. Obie złożone oferty znacznie przekraczają kwotę, jaką Gmina Goleniów zamierza przeznaczyć na tę inwestycję.

wtorek, 11 grudnia 2018 08:43

Glewice bez wody

To skutek poważnej i póki co niezlokalizowanej awarii w ujęciu wody na terenie Portu Lotniczego w Goleniowie, które zaopatruje w wodę Glewice. Ubytek w sieci jest na tyle duży, że trzeba było odciąć zewnętrznych odbiorców wody i w tej chwili dostawy docierają wyłącznie do obiektów na terenie lotniska.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Goleniowie informuje, iż z powodu awarii na ujęciu wody na lotnisku, z którego zasilana jest miejscowość Glewice, wstrzymana została dostawa wody do miejscowości Glewice. Beczkowóz z wodą pitną przemieszcza się wzdłuż wioski.

Strona 1 z 397

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.