Dzisiaj jest: 24 Stycznia 2020 roku    |    Imieniny: Felicja, Rafał, Tymoteusz
piątek, 21 września 2012 16:48

BRAMAT wystartował

XIII Goleniowskie Spotkania Teatralne BRAMAT stały się faktem. W czwartkowe popołudnie (20 września 2012 roku), akcja uliczna w wykonaniu młodych artystów z Polski i Niemiec rozpoczęła to największe w Goleniowie wydarzenie teatralne.

„Po raz kolejny zabieramy Państwa w podróż po świecie teatru. Jak to w podróży bywa, proszę się spodziewać łez pożegnań, uśmiechów powitań, nowych znajomości, starych przyjaźni. Będzie to podróż i do wewnątrz nas samych, i na zewnątrz naszej wyobraźni. Bo teatr to światy równoległe... a my?... no cóż?... jesteśmy tylko wędrowaniem.” - wita burmistrz Robert Krupowicz bramatowych gości w specjalnie wydanym na tę okoliczność folderze.
Na inaugurację widzowie, których nie taka mała w końcu sala Teatru Brama ledwie pomieściła, obejrzeli spektakl „Kraina z pewnej kołysanki” w wykonaniu najmłodszych aktorów –  dzieci z Teatru Mała Brama, z którymi pracują Ania Rynkiewicz i Ola Nykowska. Obecne na widowni dzieciaki z otwartymi buziami oglądały to, co działo się na scenie, a dorośli widzowie nie żałowali na koniec braw. Zwieńczeniem tego dnia był koncert w pubie Leonardo, w którym wystąpili: Nikos Pantazis z Grecji oraz Holly Prindle z USA.
Przed nami jeszcze trzy dni BRAMATU. W programie między innymi spotkanie z prof. M.J. Głowińskim, 8 spektakli teatralnych, między innymi Teatru Na Żukach z Ukrainy (22.09, godz. 16.00), Teatru Krzyk z Maszewa (22.09, godz. 20.00) i Teatru Ósmego Dnia z Poznania (23.09, godz. 19.30) oraz 5 koncertów - w sobotę o 21.00 zagra orkiestra dęta Wood & Brass Band z Goleniowa, a w niedzielę,  na zakończenie Bramatu - zespół Dikanda.
Miejsca prezentacji: Teatr Brama (amfiteatr), Goleniowski Dom Kultury oraz Pub Leonardo. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.   

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.