Dzisiaj jest: 21 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Nagrody dla Gminy

W roku 1997 Gmina brała aktywny udział w konkursach organizowanych przez Sejmik Samorządowy Województwa Szczecińskiego oraz Wojewodę Szczecińskiego. Zajmowały się one szerokim spektrum działania samorządów, oceniając w czterech kategoriach aktywność 54 gmin naszego województwa. W poszczególnych konkursach gmina Goleniów uplasowała się na następujących lokatach:
1. Konkurs na Gminę Przyjazną Szkole - I miejsce.
2. Konkurs na Najbardziej Ekologiczną Gminę - II miejsce.
3. Konkurs na Gminne Inicjatywy Gospodarcze - II miejsce.
4. Konkurs na Zagospodarowanie Turystyczne Gminy - III miejsce.

W 2001 r. gmina otrzymała przyznawany przez Radę Europy Dyplom Europy, a w 2003 r. Flagę Europy. Są to nagrody przyznawane dla samorządów najbardziej aktywnych w dziedzinie współpracy międzynarodowej, przyczyniających się do budowy i urzeczywistniania wspólnej jedności narodów europejskich.

W 2003 r. gmina została wyróżniona przez Euroregion Pomerania pamiątkową statuą za bardzo dobrą i rzeczową współpracę,

W 2003 r. otrzymała Certyfikat Jakości Zarządzania Mister Poland © Quality Europartner 2003 oraz Certyfikat „Gmina Fair Play 2003” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Certyfikaty przyznawane są za tworzenie warunków, jakość i codzienną praktykę współpracy z przedsiębiorstwami i firmami.

W 2004 r. gmina otrzymała certyfikat stwierdzający zgodność z wymaganiami Systemu z Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w zakresie certyfikacji: “Zadania statutowe własne i zlecone oraz powierzone, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990”

W 2004 r. Goleniowski Dom Kultury został laureatem „Najlepszej Placówki Kultury 2004” przyznanej przez Stowarzyszenie STER – Samorząd, Tradycja, Edukacja, Rozwój, która wręczona została w gmachu Sejmu RP.

W 2007 r. gmina otrzymała wyróznienie w konkursie „Perły Biznesu” przyznawane przez miesięcznik “Świat Biznesu”. Wyróżnienie przyznano w kategorii „Wydarzenie gospodarcze 2006”, za bardzo skuteczną umiejętność przyciągania nowych inwestorów w Goleniowskim Parku Przemysłowym.

W 2007 r. była jedną z 10 gmin nominowanych do konkursu „Teraz Polska” (oceniano gminę za jej działalność w 2006 roku)

W 2007 r. w rankingu samorządów Rzeczpospolitej znalazła się na 16 miejscu w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich w kraju (49,79 pkt. na 100). Wśród gmin województwa zachodniopomorskiego na pierwszym, oraz również na pierwszym w skali całego kraju w kategorii „Nowe podmioty gospodarcze w przeliczeniu na 1000 mieszkańców” (15,6)

W 2007 r. Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" w rankingu największych inwestorów samorządowych w Polsce sklasyfikowała Gminę Goleniów na 3. miejscu w województwie i 14. w kraju.

W 2007 r. otrzymała tytuł laureata II Ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na medal", przyznanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego za przygotowanie terenu inwestycyjnego o powierzchni 16 ha w Goleniowskim Parku Przemysłowym.

W 2007 r. gmina otrzymała wyróżnienie w konkursie Eko-Lider Funduszu Spójności za projekt „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Goleniów” Wyróżnienie przyznane zostało przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy z Ministerstwem Środowiska.

W 2008 r. w konkursie redakcji magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego "Świat Biznesu" w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2007 wyróżnienie za rozwój Goleniowskiego Parku Przemysłowego odebrali przedstawiciele gminnych władz.

W 2008 r. prestiżowy miesięcznik "Forbes" uhonorował Gminę Goleniów w kategorii „Wydarzenie Roku” za rozwój Goleniowskiego Parku Przemysłowego.

W 2008 r. Gmina Goleniów została wyróżniona na 11 Gdańskich Targach Turystycznych w konkursie MERCURIUS GEDANENSIS w kategorii „Najlepsza Kampania Promocyjna w Polsce” za kampanię pod nazwą „Gmina Goleniów”

W 2008 r. gmina była jedną z 8 gmin nominowanych do konkursu „Teraz Polska” (oceniano gminę za jej działalność w 2007 roku) .

W 2008 r. w uznaniu zasług w propagowaniu idei wspólnej Europy i wkładu w urzeczywistnienie tej idei, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zagospodarowania Przestrzennego i Władz Lokalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, 17 kwietniu 2008 roku przyznała Goleniowowi Tablicę Honorową (Plakietę) .

4 czerwca 2008 r. Gmina Goleniów wyróżniona została w Gdańsku dyplomem laureata rankingu „Europejska Gmina, Europejskie Miasto”, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Gazetę Prawną. Wyróżnienie przyznawane jest za osiągnięcia w pozyskiwaniu środków unijnych. Gmina otrzymała wyróżnienie głównie za budowę drogi dojazdowej w GPP, przebudowę drogi wojewódzkiej nr 144, modernizację terminalu pasażerskiego w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów oraz zakończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Komarowie.

W lipcu 2008 r. Gmina Goleniów uplasowana została na drugim miejscu (w 2006 r. na szesnastym) w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich w rankingu samorządów przeprowadzonym przez Rzeczpospolitą. Suma punktów, jaką otrzymała wyniosła 61,71 na 100 możliwych. W kategorii innowacyjności na pozycji 10 z ilością 40,5 pkt.

We wrześniu 2008 r. Goleniów znalazł się na 5 miejscu w rankingu "Wspólnoty" - "Wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną". Ranking dotyczył miast powiatowych. Oceniano lata 2005-2007. W tym samym rankingu, również w kategorii miast powiatowych zajął 3 miejsce w inwestycjach zrealizowanych bez dotacji inwestycyjnych.

Maciej Jarmusz – prezes Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów został w 2008 r. laureatem konkursu „Perły Biznesu” w kategorii „Osobowość Biznes Roku”.

W maju 2009 r. Gmina znalazła się wśród 10 gmin miejsko-wiejskich nominowanych w konkursie „Teraz Polska”.

W lipcu 2009 r. Gmina Goleniów uplasowana została na trzecim miejscu w rankingu samorządów "Rzeczpospolitej" w kategorii gmin miejsko-wiejskich za 2008 r. Wysoką lokatę zajęła m.in. za zarządzanie oraz wykazanie wysokich wskaźników liczby nowych podmiotów gospodarczych i wydatków na promocję.

We wrześniu 2009 r. w rankingu Inwestycyjnym, przygotowanym przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, a prowadzonym przez tygodnik samorządowy „Wspólnota”, Goleniów zajął 4 miejsce w Polsce w kategorii miast powiatowych. Wyróżnienie zostało przyznane dla samorządów inwestujących największe kwoty w infrastrukturę techniczną. Oceniano wydatki poniesione w latach 2006-2008 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

27 października 2009 r. Gmina otrzymała wyróżnienie (wspólnie z miastem partnerskim Greifswald) przyznane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w konkursie na najlepszy projekt w dziedzinie współpracy samorządów terytorialnych. Wyróżnienie przyznane zostało za realizację projektu „Rewitalizacja poniemieckich nekropolii: „Od przeszłości do teraźniejszości”.

W listopadzie 2009 r. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” wyróżniły gminę pamiątkowym dyplomem za zajęcie dwudziestego siódmego miejsca w rankingu według poziomu rozwoju zrównoważonego gmin miejsko-wiejskich w 2008 r.

Również w listopadzie tego roku gmina została wyróżniona pamiątkową tablicą przyznaną przez Organizatorów Konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2009”. Gmina otrzymała to wyróżnienie w kategorii Gmin miejsko-wiejskich. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka.

21 grudnia 2009 r. Goleniów nagrodzony został 1 lokatą w konkursie „Animator Regionalnej Przedsiębiorczości 2009 r.”. Nagroda przyznawana jest przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

W grudniu 2009 r. Młodzieżowa Pracownia Historyczna Goleniowskiego Domu Kultury, Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej oraz Ośrodek Historyczny w Prora na wyspie Rugii zostały wyróżnione przez „Europans For Peace Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“ za realizację projektu „Historyczny rekonesans Gollnow/Goleniów 1945-1948”. Wręczenie nagród odbyło się w Berlinie.

W grudniu 2009 r. kapituła Stowarzyszenia „Business Club Szczecin” przyznała Gminie Goleniów honorową statuetkę Konika Morskiego 2009, za dotychczasową promocję przedsiębiorczości i rozwój GPP.

W 2010 r. Gmina Goleniów otrzymała nominację w Konkursie „Teraz Polska”

19 maja 2010 r. gmina otrzymała wyróżnienie w konkursie „Samorząd Przyjazny Biznesowi 2009” za sprzyjanie rozwojowi podmiotów gospodarczych. Nagrody te przyznawane są przez Instytut Lokalnego Biznesu.

29 czerwca 2010 r. w Poznaniu w rankingu „Europejska Gmina Europejskie Miasto” uhonorowano Gminę Goleniów wyróżnieniem laureata za rok 2008 za pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Ranking prowadzony jest przez „Dziennik Gazetę Prawną” oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W lipcu 2010 r. Gmina Goleniów zajęła III miejsce w kategorii „Najbardziej innowacyjna gmina” oraz uplasowała się na 20 pozycji ogólnego rankingu spośród 100 sklasyfikowanych samorządów miejskich i miejsko – wiejskich. Ranking przeprowadziła „Rzeczpospolita”

W październiku 2010 r. w rankingu Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota”, Goleniów znalazł się na 10. miejscu w kraju wśród miast powiatowych. Ranking obejmuje kilka kategorii. Goleniów ujmowany jest w kategorii miast powiatowych, czyli w towarzystwie 314 stolic wszystkich powiatów w Polsce.

22 października 2010 r. w rankingu Dyrektora Szczecińskiego Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego „za osobisty wkład w rozwój społeczno-gospodarczy gminy w kadencji 2007-2010” nagrodzono nagrodą główną Gminę Goleniów i burmistrza Andrzeja Wojciechowskiego (czek na 3 tys. zł) w kategorii gmin miejsko-wiejskich powyżej 20 tys. mieszkańców.

W 2010 r. redakcja i kapituła konkurs „Przyjazna Gmina 2010”, prowadzonego przez „Forum Biznesu” przyznała Gminie Goleniów godło „Przyjazna Gmina 2010”.

W 2011 r. Gmina Goleniów została laureatem Konkursu „Teraz Polska”.

W lipcu 2011 r. Gmina Goleniów znalazła się na drugim miejscu w swej kategorii spośród gmin województwa zachodniopomorskiego i 20 w kraju w rankingu Rzeczpospolitej.

W marcu 2012 r. goleniowska firma Swedwood Poland (oddział w Goleniowie) uznana została za filar rozwoju województwa zachodniopomorskiego w zorganizowanym przez Puls Biznesu i czołową agencję badawczą TNS Pentor rankingu i otrzymała tytuł Filaru Polskiej Gospodarki. Robertowi Krupowiczowi – burmistrzowi Goleniowa w tym rankingu przyznano tytuł Samorządowego Menadżera Regionu 2011

W październiku 2012 r. Goleniów został wyróżniony w kategorii „Rozwój środowiska biznesowego” za projekt „Goleniowski Park Przemysłowy”. Wyróżnienie otrzymał w konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”, organizowanym przez Komisję Europejską.

28 listopada 2012 r. Gmina Goleniów została laureatem regionalnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju w Warszawie, a patronat nad nim sprawują między innymi: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Patentowy RP i PARP.

10 grudnia 2012 r. w Szczecinie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie oraz LM Wind Power Blades Poland otrzymały tytuły liderów wojewódzkiego konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”. Konkurs jest organizowany został przez Wojewódzki Urząd Pracy. Jego celem jest uhonorowanie najlepszych projektodawców w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 otrzymała tytuł w kategorii „Ambasador niepełnosprawnych”, a LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o. w kategorii „Inwestycje w kadry”.

W grudniu 2012 r. Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przyznało Gminie Goleniów tytuł "Gmina na 5!". Raport, przygotowany przez studentów SGH, prezentuje ocenę z badania jakości obsługi potencjalnych inwestorów przez urzędy gmin. Badaniem tym objęto około 900 gmin w kraju, w Województwie Zachodniopomorskim - 25, w tym Gminę Goleniów. Badanie składało się z dwóch części: audytu stron internetowych oraz oceny kontaktu elektronicznego z gminami metodą tajemniczego klienta. Tytuł "Gmina na 5!" przyznano 66 samorządom, które wyróżniają się wysokim poziomem obsługi klienta-przedsiębiorcy z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji. Wysoko (9 na 10 punktów) oceniono zwłaszcza witrynę internetową gminy.

24 stycznia 2013 r. Goleniów otrzymał wyróżnienie „Innowacyjna gmina” w ogólnopolskiej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” w kategorii gmin wiejsko-miejskich.

15 maja 2013 r. w Poznaniu, w budynku Concordia Design wręczone zostały nagrody i wyróżnienia przyznane w rankingu „Filary Polskiej Gospodarki - Samorządowy Menedżer Roku”. Burmistrz Gminy Goleniów – Robert Krupowicz został wyróżniony w tym rankingu po raz drugi.

30 sierpnia 2013 r. w Szczecinie burmistrz Robert Krupowicz odebrał nagrodę Google „eMiasto”. Goleniów uznany został za najbardziej „internetowe” miasto w kategorii poniżej 100 tys. mieszkańców pod względem aktywności małych i średnich przedsiębiorców w sieci. Projekt jest realizowany od 2009 roku przez Google, home.pl i PKPP Lewiatan, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Celem nagrody jest też podkreślenie roli, jaką pełni dziś internet w prowadzeniu działalności biznesowej.

W sierpniu 2014 r. Gmina Goleniów uzyskała tytuł Zachodniopomorskiego Lidera Ekologii 2014 r., przyznawany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Statuetkę oraz nagrodę w wysokości 60 tys. zł wręczył burmistrzowi Robertowi Krupowiczowi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz podczas I Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Kołobrzegu we wtorek, 16 września 2014 r. Gmina Goleniów zdobyła I miejsce w kategorii „Efektywność” za termomodernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Goleniów (szkoły, przedszkola, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – łącznie 13 obiektów).

W kwietniu 2015 r. burmistrz Robert Krupowicz otrzymał tytuł Samorządowego Menedżera Regionu 2014 w województwie zachodniopomorskim. Ranking zorganizował Puls Biznesu – ogólnopolski specjalistyczny dziennik poświęcony biznesowi i gospodarce. Patronuje mu Ministerstwo Gospodarki.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl