Dzisiaj jest: 17 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Klara, Robert, Rudolf

Nagrody dla Gminy

W roku 1997 Gmina brała aktywny udział w konkursach organizowanych przez Sejmik Samorządowy Województwa Szczecińskiego oraz Wojewodę Szczecińskiego. Zajmowały się one szerokim spektrum działania samorządów, oceniając w czterech kategoriach aktywność 54 gmin naszego województwa. W poszczególnych konkursach gmina Goleniów uplasowała się na następujących lokatach:
1. Konkurs na Gminę Przyjazną Szkole - I miejsce.
2. Konkurs na Najbardziej Ekologiczną Gminę - II miejsce.
3. Konkurs na Gminne Inicjatywy Gospodarcze - II miejsce.
4. Konkurs na Zagospodarowanie Turystyczne Gminy - III miejsce.

W 2001 r. gmina otrzymała przyznawany przez Radę Europy Dyplom Europy, a w 2003 r. Flagę Europy. Są to nagrody przyznawane dla samorządów najbardziej aktywnych w dziedzinie współpracy międzynarodowej, przyczyniających się do budowy i urzeczywistniania wspólnej jedności narodów europejskich.

W 2003 r. gmina została wyróżniona przez Euroregion Pomerania pamiątkową statuą za bardzo dobrą i rzeczową współpracę,

W 2003 r. otrzymała Certyfikat Jakości Zarządzania Mister Poland © Quality Europartner 2003 oraz Certyfikat „Gmina Fair Play 2003” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Certyfikaty przyznawane są za tworzenie warunków, jakość i codzienną praktykę współpracy z przedsiębiorstwami i firmami.

W 2004 r. gmina otrzymała certyfikat stwierdzający zgodność z wymaganiami Systemu z Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w zakresie certyfikacji: “Zadania statutowe własne i zlecone oraz powierzone, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990”

W 2004 r. Goleniowski Dom Kultury został laureatem „Najlepszej Placówki Kultury 2004” przyznanej przez Stowarzyszenie STER – Samorząd, Tradycja, Edukacja, Rozwój, która wręczona została w gmachu Sejmu RP.

W 2007 r. gmina otrzymała wyróznienie w konkursie „Perły Biznesu” przyznawane przez miesięcznik “Świat Biznesu”. Wyróżnienie przyznano w kategorii „Wydarzenie gospodarcze 2006”, za bardzo skuteczną umiejętność przyciągania nowych inwestorów w Goleniowskim Parku Przemysłowym.

W 2007 r. była jedną z 10 gmin nominowanych do konkursu „Teraz Polska” (oceniano gminę za jej działalność w 2006 roku)

W 2007 r. w rankingu samorządów Rzeczpospolitej znalazła się na 16 miejscu w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich w kraju (49,79 pkt. na 100). Wśród gmin województwa zachodniopomorskiego na pierwszym, oraz również na pierwszym w skali całego kraju w kategorii „Nowe podmioty gospodarcze w przeliczeniu na 1000 mieszkańców” (15,6)

W 2007 r. Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" w rankingu największych inwestorów samorządowych w Polsce sklasyfikowała Gminę Goleniów na 3. miejscu w województwie i 14. w kraju.

W 2007 r. otrzymała tytuł laureata II Ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na medal", przyznanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego za przygotowanie terenu inwestycyjnego o powierzchni 16 ha w Goleniowskim Parku Przemysłowym.

W 2007 r. gmina otrzymała wyróżnienie w konkursie Eko-Lider Funduszu Spójności za projekt „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Goleniów” Wyróżnienie przyznane zostało przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy z Ministerstwem Środowiska.

W 2008 r. w konkursie redakcji magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego "Świat Biznesu" w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2007 wyróżnienie za rozwój Goleniowskiego Parku Przemysłowego odebrali przedstawiciele gminnych władz.

W 2008 r. prestiżowy miesięcznik "Forbes" uhonorował Gminę Goleniów w kategorii „Wydarzenie Roku” za rozwój Goleniowskiego Parku Przemysłowego.

W 2008 r. Gmina Goleniów została wyróżniona na 11 Gdańskich Targach Turystycznych w konkursie MERCURIUS GEDANENSIS w kategorii „Najlepsza Kampania Promocyjna w Polsce” za kampanię pod nazwą „Gmina Goleniów”

W 2008 r. gmina była jedną z 8 gmin nominowanych do konkursu „Teraz Polska” (oceniano gminę za jej działalność w 2007 roku) .

W 2008 r. w uznaniu zasług w propagowaniu idei wspólnej Europy i wkładu w urzeczywistnienie tej idei, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zagospodarowania Przestrzennego i Władz Lokalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, 17 kwietniu 2008 roku przyznała Goleniowowi Tablicę Honorową (Plakietę) .

4 czerwca 2008 r. Gmina Goleniów wyróżniona została w Gdańsku dyplomem laureata rankingu „Europejska Gmina, Europejskie Miasto”, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Gazetę Prawną. Wyróżnienie przyznawane jest za osiągnięcia w pozyskiwaniu środków unijnych. Gmina otrzymała wyróżnienie głównie za budowę drogi dojazdowej w GPP, przebudowę drogi wojewódzkiej nr 144, modernizację terminalu pasażerskiego w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów oraz zakończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Komarowie.

W lipcu 2008 r. Gmina Goleniów uplasowana została na drugim miejscu (w 2006 r. na szesnastym) w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich w rankingu samorządów przeprowadzonym przez Rzeczpospolitą. Suma punktów, jaką otrzymała wyniosła 61,71 na 100 możliwych. W kategorii innowacyjności na pozycji 10 z ilością 40,5 pkt.

We wrześniu 2008 r. Goleniów znalazł się na 5 miejscu w rankingu "Wspólnoty" - "Wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną". Ranking dotyczył miast powiatowych. Oceniano lata 2005-2007. W tym samym rankingu, również w kategorii miast powiatowych zajął 3 miejsce w inwestycjach zrealizowanych bez dotacji inwestycyjnych.

Maciej Jarmusz – prezes Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów został w 2008 r. laureatem konkursu „Perły Biznesu” w kategorii „Osobowość Biznes Roku”.

W maju 2009 r. Gmina znalazła się wśród 10 gmin miejsko-wiejskich nominowanych w konkursie „Teraz Polska”.

W lipcu 2009 r. Gmina Goleniów uplasowana została na trzecim miejscu w rankingu samorządów "Rzeczpospolitej" w kategorii gmin miejsko-wiejskich za 2008 r. Wysoką lokatę zajęła m.in. za zarządzanie oraz wykazanie wysokich wskaźników liczby nowych podmiotów gospodarczych i wydatków na promocję.

We wrześniu 2009 r. w rankingu Inwestycyjnym, przygotowanym przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, a prowadzonym przez tygodnik samorządowy „Wspólnota”, Goleniów zajął 4 miejsce w Polsce w kategorii miast powiatowych. Wyróżnienie zostało przyznane dla samorządów inwestujących największe kwoty w infrastrukturę techniczną. Oceniano wydatki poniesione w latach 2006-2008 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

27 października 2009 r. Gmina otrzymała wyróżnienie (wspólnie z miastem partnerskim Greifswald) przyznane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w konkursie na najlepszy projekt w dziedzinie współpracy samorządów terytorialnych. Wyróżnienie przyznane zostało za realizację projektu „Rewitalizacja poniemieckich nekropolii: „Od przeszłości do teraźniejszości”.

W listopadzie 2009 r. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” wyróżniły gminę pamiątkowym dyplomem za zajęcie dwudziestego siódmego miejsca w rankingu według poziomu rozwoju zrównoważonego gmin miejsko-wiejskich w 2008 r.

Również w listopadzie tego roku gmina została wyróżniona pamiątkową tablicą przyznaną przez Organizatorów Konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2009”. Gmina otrzymała to wyróżnienie w kategorii Gmin miejsko-wiejskich. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka.

21 grudnia 2009 r. Goleniów nagrodzony został 1 lokatą w konkursie „Animator Regionalnej Przedsiębiorczości 2009 r.”. Nagroda przyznawana jest przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

W grudniu 2009 r. Młodzieżowa Pracownia Historyczna Goleniowskiego Domu Kultury, Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej oraz Ośrodek Historyczny w Prora na wyspie Rugii zostały wyróżnione przez „Europans For Peace Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“ za realizację projektu „Historyczny rekonesans Gollnow/Goleniów 1945-1948”. Wręczenie nagród odbyło się w Berlinie.

W grudniu 2009 r. kapituła Stowarzyszenia „Business Club Szczecin” przyznała Gminie Goleniów honorową statuetkę Konika Morskiego 2009, za dotychczasową promocję przedsiębiorczości i rozwój GPP.

W 2010 r. Gmina Goleniów otrzymała nominację w Konkursie „Teraz Polska”

19 maja 2010 r. gmina otrzymała wyróżnienie w konkursie „Samorząd Przyjazny Biznesowi 2009” za sprzyjanie rozwojowi podmiotów gospodarczych. Nagrody te przyznawane są przez Instytut Lokalnego Biznesu.

29 czerwca 2010 r. w Poznaniu w rankingu „Europejska Gmina Europejskie Miasto” uhonorowano Gminę Goleniów wyróżnieniem laureata za rok 2008 za pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Ranking prowadzony jest przez „Dziennik Gazetę Prawną” oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W lipcu 2010 r. Gmina Goleniów zajęła III miejsce w kategorii „Najbardziej innowacyjna gmina” oraz uplasowała się na 20 pozycji ogólnego rankingu spośród 100 sklasyfikowanych samorządów miejskich i miejsko – wiejskich. Ranking przeprowadziła „Rzeczpospolita”

W październiku 2010 r. w rankingu Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota”, Goleniów znalazł się na 10. miejscu w kraju wśród miast powiatowych. Ranking obejmuje kilka kategorii. Goleniów ujmowany jest w kategorii miast powiatowych, czyli w towarzystwie 314 stolic wszystkich powiatów w Polsce.

22 października 2010 r. w rankingu Dyrektora Szczecińskiego Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego „za osobisty wkład w rozwój społeczno-gospodarczy gminy w kadencji 2007-2010” nagrodzono nagrodą główną Gminę Goleniów i burmistrza Andrzeja Wojciechowskiego (czek na 3 tys. zł) w kategorii gmin miejsko-wiejskich powyżej 20 tys. mieszkańców.

W 2010 r. redakcja i kapituła konkurs „Przyjazna Gmina 2010”, prowadzonego przez „Forum Biznesu” przyznała Gminie Goleniów godło „Przyjazna Gmina 2010”.

W 2011 r. Gmina Goleniów została laureatem Konkursu „Teraz Polska”.

W lipcu 2011 r. Gmina Goleniów znalazła się na drugim miejscu w swej kategorii spośród gmin województwa zachodniopomorskiego i 20 w kraju w rankingu Rzeczpospolitej.

W marcu 2012 r. goleniowska firma Swedwood Poland (oddział w Goleniowie) uznana została za filar rozwoju województwa zachodniopomorskiego w zorganizowanym przez Puls Biznesu i czołową agencję badawczą TNS Pentor rankingu i otrzymała tytuł Filaru Polskiej Gospodarki. Robertowi Krupowiczowi – burmistrzowi Goleniowa w tym rankingu przyznano tytuł Samorządowego Menadżera Regionu 2011

W październiku 2012 r. Goleniów został wyróżniony w kategorii „Rozwój środowiska biznesowego” za projekt „Goleniowski Park Przemysłowy”. Wyróżnienie otrzymał w konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”, organizowanym przez Komisję Europejską.

28 listopada 2012 r. Gmina Goleniów została laureatem regionalnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju w Warszawie, a patronat nad nim sprawują między innymi: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Patentowy RP i PARP.

10 grudnia 2012 r. w Szczecinie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie oraz LM Wind Power Blades Poland otrzymały tytuły liderów wojewódzkiego konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”. Konkurs jest organizowany został przez Wojewódzki Urząd Pracy. Jego celem jest uhonorowanie najlepszych projektodawców w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 otrzymała tytuł w kategorii „Ambasador niepełnosprawnych”, a LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o. w kategorii „Inwestycje w kadry”.

W grudniu 2012 r. Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przyznało Gminie Goleniów tytuł "Gmina na 5!". Raport, przygotowany przez studentów SGH, prezentuje ocenę z badania jakości obsługi potencjalnych inwestorów przez urzędy gmin. Badaniem tym objęto około 900 gmin w kraju, w Województwie Zachodniopomorskim - 25, w tym Gminę Goleniów. Badanie składało się z dwóch części: audytu stron internetowych oraz oceny kontaktu elektronicznego z gminami metodą tajemniczego klienta. Tytuł "Gmina na 5!" przyznano 66 samorządom, które wyróżniają się wysokim poziomem obsługi klienta-przedsiębiorcy z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji. Wysoko (9 na 10 punktów) oceniono zwłaszcza witrynę internetową gminy.

24 stycznia 2013 r. Goleniów otrzymał wyróżnienie „Innowacyjna gmina” w ogólnopolskiej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” w kategorii gmin wiejsko-miejskich.

15 maja 2013 r. w Poznaniu, w budynku Concordia Design wręczone zostały nagrody i wyróżnienia przyznane w rankingu „Filary Polskiej Gospodarki - Samorządowy Menedżer Roku”. Burmistrz Gminy Goleniów – Robert Krupowicz został wyróżniony w tym rankingu po raz drugi.

30 sierpnia 2013 r. w Szczecinie burmistrz Robert Krupowicz odebrał nagrodę Google „eMiasto”. Goleniów uznany został za najbardziej „internetowe” miasto w kategorii poniżej 100 tys. mieszkańców pod względem aktywności małych i średnich przedsiębiorców w sieci. Projekt jest realizowany od 2009 roku przez Google, home.pl i PKPP Lewiatan, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Celem nagrody jest też podkreślenie roli, jaką pełni dziś internet w prowadzeniu działalności biznesowej.

W sierpniu 2014 r. Gmina Goleniów uzyskała tytuł Zachodniopomorskiego Lidera Ekologii 2014 r., przyznawany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Statuetkę oraz nagrodę w wysokości 60 tys. zł wręczył burmistrzowi Robertowi Krupowiczowi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz podczas I Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Kołobrzegu we wtorek, 16 września 2014 r. Gmina Goleniów zdobyła I miejsce w kategorii „Efektywność” za termomodernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Goleniów (szkoły, przedszkola, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – łącznie 13 obiektów).

W kwietniu 2015 r. burmistrz Robert Krupowicz otrzymał tytuł Samorządowego Menedżera Regionu 2014 w województwie zachodniopomorskim. Ranking zorganizował Puls Biznesu – ogólnopolski specjalistyczny dziennik poświęcony biznesowi i gospodarce. Patronuje mu Ministerstwo Gospodarki.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.