Dzisiaj jest: 20 Czerwca 2018 roku    |    Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
czwartek, 09 czerwca 2016 12:07

Wyjaśnienia w sprawie oczyszczalni

Szanowni Państwo!

Z faktami nie ma co dyskutować: z oczyszczalni ścieków niemiło pachnie. Chcę jednak zapewnić, że tego problemu nikt nie lekceważy, a pracownicy Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji podejmują działania, by przykrych zapachów było jak najmniej.

Czym zajmuje się oczyszczalnia – wiadomo. To nigdy nie pachniało kwiatami i pachnieć nimi nie będzie. Oczyszczanie ścieków komunalnych zawsze będzie się wiązało z emisją pewnej ilości odorów. Rzecz w tym, by ta emisja była minimalna.
Sam proces oczyszczania ścieków odbywa się obecnie w hermetycznej instalacji i nie jest źródłem przykrych woni. Po zakończonej w roku 2012 modernizacji oczyszczalni zlikwidowano główne źródło smrodu – otwarte laguny, w których tygodniami schły osady ściekowe. Obecnie podstawowym źródłem przykrych zapachów są otwarte poletka, na które trafiają świeże osady, odsączone z oczyszczanych ścieków. Zachodzą w nich procesy fermentacyjne, szczególnie intensywne w okresie letnim, przy wysokich temperaturach. Zachodnie wiatry, dominujące w naszym regionie, przenoszą przykre zapachy w stronę miasta i niestety wtedy wszyscy czujemy, że Goleniów ma oczyszczalnię.

Problem zostanie wkrótce rozwiązany, bowiem zapadła już decyzja, by wytwarzane codziennie osady ściekowe były natychmiast wywożone poza oczyszczalnię i poza Goleniów, do miejsca docelowej utylizacji. Praktycznie nie będzie już składowania świeżych osadów na terenie oczyszczalni. Przygotowywany jest obecnie przetarg na wyłonienie firmy, która zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem tych osadów. Powinien zostać rozstrzygnięty na przełomie czerwca i lipca.
Drugą przyczyną smrodu jest przygotowywanie pryzm kompostowych, odbywające się 3-4 razy w roku. Używane do tego są już podsuszone osady, które, niestety, podczas przerzucania emitują przykre zapachy. GWiK będzie tak planował te operacje, by nie były wykonywane w dni gorące i nie przy wiatrach z zachodu. W roku 2019 planowana jest modernizacja kompostowni i przestawienie jej na technologię hermetyczną, praktycznie bezwonną. Do tego czasu stosowane będą środki i metody maksymalnie ograniczające emisję odorów. Z produkcji kompostu GWiK nie może zrezygnować, bo wiązałoby się to z koniecznością zwrotu wielomilionowej dotacji uzyskanej kilka lat temu na modernizację oczyszczalni.
GWiK podjął też inne działania, które w przyszłości ograniczą oddziaływanie oczyszczalni na otoczenie. Sadzone są drzewa i krzewy, które stanowić będą zieloną barierę dla nieprzyjemnych zapachów. Trzeba jednak czasu, by posadzone już rośliny podrosły.

Szanowni Państwo, kiedy przed wojną decydowano o budowie oczyszczalni, była ona oddalona od miasta. Goleniów był dużo mniejszy, a nie wszystkie ścieki trafiały do kanalizacji. Dziś miasto zbliżyło się do oczyszczalni, mieszkańców jest dwukrotnie więcej i wszystkie ścieki trafiają do oczyszczenia. Skala działalności oczyszczalni jest znacznie większa, niż przed laty. To też są fakty, które trzeba przyjąć do wiadomości. Obiecuję jednak zrobić co się da i najszybciej jak się da, by oczyszczalnia była jak najmniej dokuczliwa.

Burmistrz Gminy Goleniów
Robert Krupowicz

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.