Dzisiaj jest: 20 Czerwca 2018 roku    |    Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
czwartek, 23 lutego 2017 11:30

Może jednak warto?

Nie da się powiedzieć, że spotkanie informacyjne na temat tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Goleniowa. Przyszło około czterdziestu osób, głównie starszych. Mało. Szkoda, bo temat wbrew pozorom bezpośrednio dotyczy zdecydowanej większości mieszkańców.

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) ma wskazać obszary wymagające rewitalizacji oraz metody, którymi da się jej dokonać, ożywić zaniedbane rejony. Właśnie mieszkańcy mają największą wiedzę o problemach i potrzebach miejsc, w których mieszkają i bolączkach ludzi, którzy tam żyją. Powodów do rewitalizacji może być wiele. Nie tylko wieloletnie zapomnienie przez decydentów (np. ulice Chopina, Mickiewicza i Mikołajczyka) skutkujące nawarstwianiem się problemów społecznych, ale także np. wyludnianie się po południu (ul. Konstytucji 3 Maja) i wrażenie, że to martwa ulica. To także tereny nad Iną, dziś z rzadka odwiedzane przez mieszkańców – bo i po co tam iść, skoro nic nad rzeką się nie dzieje, nie licząc picia?

Gmina może sięgnąć po szereg różnych funduszy przeznaczonych na rewitalizację tzw. terenów zdegradowanych. Mogą się znaleźć pieniądze nie tylko na inwestycje, ale też rozmaite działania mające odmienić wizerunek zaniedbanych czy zapomnianych fragmentów terenów zabudowanych. I właśnie do tego potrzebny jest Lokalny Program Rewitalizacji, w którego opracowaniu muszą wziąć udział mieszkańcy. Jeśli nie zechcą – rewitalizacji nie będzie. Zostanie tradycyjne narzekanie, że jest jak jest i nic się nie dzieje…

Pierwsze spotkanie, w miniony wtorek w sali widowiskowej GDK miało charakter informacyjny. Następne zaplanowane będzie za miesiąc – na nim będzie już rozmowa o konkretach, czyli o obszarach gminy, które jej mieszkańcy uważają za wymagające działań przywracających tam prawdziwe życie.

Burmistrz Robert Krupowicz jeszcze raz zachęca mieszkańców do udziału w pracach nad tworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji. Warto powiedzieć co się myśli, wskazać potrzeby okolicy, w której się mieszka i dzięki temu mieć wpływ na zmianę stanu rzeczy. Nieobecni jak zwykle nie będą mieć racji i wpływu na kształt LPR.

rewitalizacja 001

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.