Dzisiaj jest: 20 Czerwca 2018 roku    |    Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
środa, 08 marca 2017 08:27

Ponowny pogrzeb czerwonoarmistów

We wtorek, 7 marca na cmentarzu wojennym w Gryfinie odbył się pogrzeb szczątków żołnierzy sowieckich, którzy w marcu 1945 roku polegli w walkach o Gollnow – obecny Goleniów. W styczniu wydobyto je na terenie cmentarza polowego, zlikwidowanego w roku 1953.

W uroczystości pogrzebowej wzięli udział m.in. gdański konsul Federacji Rosyjskiej ze swoim zastępcą, burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz, wiceburmistrz Gryfina Tomasz Miler, duchowni prawosławny i katolicki oraz polscy i rosyjscy wolontariusze, którzy w styczniu pracowali przy wydobywaniu szczątków żołnierzy.

Polowy cmentarz przy ul. Wolińskiej formalnie zlikwidowano w 1953 roku, po ekshumacji pochowanych tam żołnierzy. Od lat słyszało się, że owa ekshumacja była przeprowadzona niestarannie i wydobyto jedynie drobną część pochowanych wiosną 1945 roku zwłok. Burmistrz Robert Krupowicz zarządził przeprowadzenie badań terenowych, które wykazały, że w ziemi jest dużo kości. Pomnik z gwiazdą rozebrano jesienią ub. roku, a w styczniu przy udziale polskich i rosyjskich wolontariuszy przeprowadzono ponowną, tym razem bardzo staranną ekshumację. Jak się okazało, w 1953 roku wydobyto jedynie czaszki (pochowano je wówczas na cmentarzu wojennym w Gryfinie), resztę szkieletów zostawiono w ziemi.

Wydobyte w styczniu kości i resztki żołnierskiego wyposażenia poddano skrupulatnej analizie. Pozwoliła ona stwierdzić, że przy ul. Wolińskiej znaleziono szczątki ponad 21 osób, być może nawet 30. Przeważnie byli to młodzi mężczyźni, w wieku 15-35 lat. Nie natrafiono na żadne dokumenty ani na identyfikatory (których sowieccy żołnierze nie mieli w standardowym wyposażeniu). Szczątki pochowano w tej samej kwaterze, w której w 1953 zakopano wydobyte w Goleniowie czaszki.

Obecny na pogrzebie rosyjski konsul generalny w Gdańsku podziękował stronie polskiej za szacunek, z jakim potraktowano szczątki żołnierzy poległych w walkach o Goleniów oraz za opiekę nad cmentarzem wojennym w Gryfinie.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.