Dzisiaj jest: 19 Stycznia 2019 roku    |    Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
piątek, 22 grudnia 2017 08:35

17,5 mln zł na centrum przesiadkowe i ul. I Brygady Legionów

Burmistrz Robert Krupowicz i marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisali w piątek 22 grudnia br. dwie umowy na dofinansowanie bardzo ważnych dla Gminy Goleniów inwestycji. Gmina otrzyma 17,5 miliona zł dofinansowania.

Zintegrowane Centrum Przesiadkowe ma łączyć wielofunkcyjny dworzec autobusowy i kolejowy. Dodatkowo powstanie tunel z przejściem dla pieszych, parkingi, postój taksówek i ciągi rowerowe. Nowoczesne rozwiązanie usprawni codzienne przemieszczanie się mieszkańców do i z miejsc pracy czy szkół. Ta ważna dla Goleniowa inwestycja kosztować będzie blisko 34 mln zł. Urząd Marszałkowski ze środków unijnych wesprze przedsięwzięcie kwotą ponad 14 mln zł. Inwestycja zakończy się we wrześniu 2020 roku.

To jednak nie koniec komunikacyjnych zmian w Goleniowie. Remont, który zaplanowano na ulicy I Brygady Legionów i Zakładowej ma ruszyć w 2018 roku. Oprócz przebudowy infrastruktury, wymieniona zostanie także sieć elektroenergetyczna i teletechniczna. Powstanie dodatkowo nowe oświetlenie, kanalizacja deszczowo-wodociągowa. Obie drogi stanowią główne dojazdy do terenów działalności przemysłowej i gospodarczej. Przebudowa ulic kosztować będzie 7 mln zł. Regionalny Program Operacyjny przeznaczy na inwestycję 3,5 mln zł. Drogi mają być gotowe do użytku do końca grudnia przyszłego roku.

Zadanie zostaną zrealizowane w ramach 2 i 5 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020.

umowy 2

dofinansowanie ssom pz

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.