Dzisiaj jest: 22 Marca 2018 roku    |    Imieniny: Bogusław, Katarzyna, Oktawian
czwartek, 01 marca 2018 09:32

Rada uchwaliła

Rada Miejska na wniosek burmistrza Roberta Krupowicza zwiększyła budżet dwóch ważnych inwestycji drogowych: przebudowy ul. Andersa wraz z mostem na Inie oraz modernizacji ul. I Brygady Legionów. Wartość złożonych ofert przekraczała o 1,47 mln zł założony kosztorys.

Decyzja Rady Miejskiej umożliwia burmistrzowi podpisanie umów z wykonawcami, którzy zostaną wybrani w postępowaniach przetargowych (te są na końcowym etapie sprawdzania poprawności złożonych ofert) oraz przystąpienie do realizacji inwestycji. Teoretycznie, postępowania przetargowe można było powtórzyć, ale nie było żadnej gwarancji, że oferty złożone w nowych przetargach byłyby tańsze. Na pewno jednak opóźniłoby to realizację obu inwestycji.

Rada Miejska zatwierdziła też zmianę wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Goleniów na lata 2015-2022 zarządzanych przez GWiK. Do planu wpisano wodociąg mający doprowadzić wodę pitną do części wsi Żółwia Błoć, w tej chwili pozbawionej dostępu do sieci wodnej. Umożliwia to przystąpienie do prac projektowych oraz starania o pozyskanie dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

Na sesji przyjęto też projekt uchwały o stanowisku Rady Miejskiej w kwestii budowy nowej drogi mającej połączyć węzeł drogowy „Kliniska” na trasie S3 z drogą powiatową Kliniska-Pucice. Rada Miejska zwraca się w uchwale do premiera RP z apelem o budowę wspomnianej drogi, by w ten sposób stworzyć drogę alternatywną dla S3 oraz odciążyć centrum Klinisk Wielkich, przez które obecnie jeździ coraz więcej samochodów ciężarowych obsługujących firmy działające w rejonie Klinisk. Rada chce, by drogę zbudowano ze środków będących w dyspozycji państwa. Inwestycja wymaga budowy wiaduktu nad linią kolejową Szczecin-Goleniów, jest poza zasięgiem finansowym samorządów gminnego i powiatowego.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl