Dzisiaj jest: 26 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Maria, Marcelina, Marzena
wtorek, 03 kwietnia 2018 10:09

Opłata za deszczówkę

Z dniem 1 stycznia 2018 r. decyzją polskiego parlamentu wprowadzono nową opłatę, do której pobierania zobowiązano wójtów i burmistrzów. Opłata „za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej” w zdecydowanej większości będzie trafiać na konto niedawno utworzonego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m kw, które zabudowane są w co najmniej 70 procentach. Podstawową stawkę opłaty ustala rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 – jest to rocznie 0,50 zł od 1 m kw powierzchni zabudowanej. Stawka ulega zmniejszeniu, jeśli wody opadowe są przynajmniej w części zagospodarowane na terenie nieruchomości. Ostateczną stawkę opłaty ustala burmistrz. 90 procent zebranej kwoty trafi na konto Wód Polskich, 10 procent zostanie w gminie na pokrycie kosztów administracyjnych.

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie rozsyła obecnie informację o nowej opłacie wraz z ankietą, w której zarządzający nieruchomościami mają podać powierzchnię obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem i określić stosunek tej powierzchni do powierzchni nieruchomości. Jeśli na nieruchomości znajdują się urządzenia służące retencji wód opadowych, opłata będzie zmniejszona. Pismo otrzymują osoby dysponujące nieruchomościami o powierzchni powyżej 3500 m kw – bo tylko tych nieruchomości może dotyczyć opłata.

Burmistrz Robert Krupowicz podkreśla, że nowa opłata wynika z ustawy Prawo wodne i w najmniejszym nawet stopniu nie jest skutkiem inicjatywy samorządowej. Burmistrz i podległy mu Urząd Gminy i Miasta wykonują jedynie obowiązek nałożony ustawą.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl