Dzisiaj jest: 26 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Maria, Marcelina, Marzena
środa, 04 kwietnia 2018 10:51

Uczestnicy Projektów mają już Pracownię

W związku z realizacją przez Gminę Goleniów projektów: „CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym” oraz „NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów”, została uruchomiona Pracownia Wspierania Rozwoju i Aktywności Zawodowej, która mieści się w budynku Centrum Handlowo-Usługowym Barnim przy ul. Barnima I 1/15.

Pracownia czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do oczekiwań i potrzeb Uczestników Projektów. Zajęcia są prowadzone przez trzech Trenerów Aktywności. Główne cele uruchomienia Pracowni to:

  • stworzenie przyjaznego i interesującego dla Uczestników Projektu miejsca spotkań indywidualnych i grupowych do czasu uruchomienia Zakładu Aktywności Zawodowej,
    integracja społeczna oraz rozwój kompetencji społecznych poprzez uczestnictwo w moderowanych spotkaniach, zajęciach, imprezach,
  • ograniczanie barier głównie psychologicznych w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym,
  • kreowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego, przygotowanie do aktywności zawodowej.

Zapraszamy wszystkich Uczestników Projektów do aktywnego i miłego spędzania czasu w Pracowni Wspierania Rozwoju i Aktywności Zawodowej.

 fe pz ue

Projekt „CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt „NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl