Dzisiaj jest: 26 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Maria, Marcelina, Marzena
piątek, 06 kwietnia 2018 17:13

Przycinać trzeba systematycznie

Goleniowski drzewostan przez dziesiątki lat nie był poddawany zabiegom pielęgnacyjnym. Nie wykonywano cięć sanitarnych, prześwietlających i formujących korony. W ramach projektu „Otwarte Bramy II” roślinność w parku przy ul. Szczecińskiej i przy ul. Andersa zostanie poddana gruntownym zabiegom pielęgnacyjnym.

Dokonano już wycięcia drzew, które po inwentaryzacji w roku 2016 rzeczoznawca uznał za nienadające się do uratowania. Od tamtego czasu stan części drzew znowu się pogorszył, więc po ponownej ocenie stanu zdrowotnego trzeba będzie usunąć jeszcze kilka drzew w parku. Konieczne jest wycięcie jednej lipy w alei przy ul. Andersa: widoczne na zdjęciu drzewo jest rozszczepione, spróchniałe w środku, konary opierają się o drzewa sąsiednie i stanowią zagrożenie dla ludzi.

Inwentaryzacja przewiduje, że ogółem cięcia sanitarne zostaną wykonane na 332 drzewach, cięcia korygujące na 271 okazach, cięcia sanitarne i korygujące na 207. Cięcia sanitarne polegają na usuwaniu konarów i gałęzi martwych, obumierających, chorych, krzyżujących się i narastających na siebie. Cięcia prześwietlające to usuwanie części żywych gałęzi, by doprowadzić do równomiernego rozłożenia szkieletu korony; efektem ma być uzyskanie dobrego naświetlenia i napowietrzenia wnętrza korony drzewa. Cięcia formujące dokonywane są na młodych drzewach i mają na celu stworzenie prawidłowej konstrukcji ich koron.

Prace pielęgnacyjne w ramach projektu „Otwarte Bramy II” zostaną wykonane przez specjalistyczne firmy pod nadzorem inspektora nadzoru. Zabiegi pielęgnacyjne powinny być systematyczne, powtarzane do 5-8 lat, by nie dopuścić do nieprawidłowego rozrostu koron i w efekcie do konieczności usuwania grubych gałęzi i konarów. Można założyć, że cięcia za kilka lat będą mieć znacznie mniejszy zakres, niż planowane na ten rok. Tegoroczne cięcia drzew liściastych (głównie lip) zostaną wykonane latem, po pełnym rozwoju listowia.

Projekt przewiduje instalację na drzewach 144 wiązań elastycznych „cobra”, które zabezpieczą drzewa przed rozszczepianiem pnia i sytuacją, która zmusza do wycięcia spróchniałej lipy w ciągu alei przy ul. Andersa. W trakcie prac w parku i na alei przy Andersa pnie drzew zostaną zabezpieczone przed możliwością uszkodzenia przez sprzęt mechaniczny.

Jesienią dokonane zostaną nasadzenia uzupełniające. Projekt przewiduje posadzenie 27 drzew, 760 krzewów iglastych, 1667 krzewów liściastych, 230 krzewów zimozielonych, 229 roślin okrywowych, 32 700 roślin cebulowych, 2222 szt bylin, 10100 szt mszaków oraz 707 szt paproci. Znacząco wzbogaci to bioróżnorodność flory w parku i w rejonie lipowej alei przy ul. Andersa.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl