Dzisiaj jest: 19 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Józef, Bogdan, Marek
czwartek, 12 kwietnia 2018 09:16

ZAZ w połowie budowy

Warto rzucić okiem na budowę Zakładu Aktywności Zawodowej, który da pracę 115 osobom niepełnosprawnym. Budynek tej specyficznej firmy już stoi, robi spore wrażenie.

ZAZ będzie działał jako firma, a więc przychody i wydatki mają się bilansować. Zysk będzie w całości przeznaczany na główny statutowy cel, czyli rehabilitację osób tam zatrudnionych, Gmina Goleniów (inwestor ZAZ) nie będzie czerpać z niego żadnych profitów. Celem założenia ZAZ jest zapewnienie pracy osobom, które ze względu na swoje dysfunkcje nie są dziś w stanie znaleźć zatrudnienia i są w ten sposób wykluczone społecznie. Praca w ZAZ da im możliwość zarobienia własnych pieniędzy, korzystania z zajęć rehabilitacyjnych, a rodzinom osób niepełnosprawnych – kilkugodzinną przerwę w opiece nad nimi.

Otwarcie ZAZ zaplanowane jest na początek roku 2019. Jak widać na zdjęciach, budynki ZAZ stoją, są zadaszone, trwają prace we wnętrzach. Równolegle prowadzone są roboty przy budowie dróg wewnętrznych i parkingów. Wkrótce rozpoczną się prace wykończeniowe i instalacja wyposażenia przyszłej firmy. Ma ona świadczyć różne usługi, przede wszystkim na rzecz przedsiębiorstw działających w GPP (pralnia odzieży roboczej, myjnia samochodowa, dział gastronomiczny, dział utrzymania zieleni, dział prostych prac montażowych i demontażowych).

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.