Dzisiaj jest: 19 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Józef, Bogdan, Marek
czwartek, 12 kwietnia 2018 11:07

Prywatne zostaną prywatnymi

Podejmując decyzję o zakupie działki budowlanej warto wziąć pod uwagę ważną okoliczność: jakiego rodzaju drogą będzie można do niej dojechać.

Gmina Goleniów ma około 250 km swoich dróg, w większości gruntowych i duży problem z utrzymaniem ich w przyzwoitym stanie. Od kilku lat drogi z nawierzchnią gruntową są utwardzane płytami yombo, zaś drogi wcześniej utwardzone tłuczniem i szlaką są wiosną naprawiane w zakresie możliwości budżetu gminy. W dłuższej perspektywie planowane jest utwardzenie wszystkich gminnych dróg, ale oznaczać to będzie konieczność ponoszenia nakładów na ich remonty i bieżące utrzymanie w następnych latach.

Oprócz dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych są jeszcze drogi prywatne. Wytyczane są najczęściej na gruntach rolnych przekształcanych w działki budowlane. Zazwyczaj drogi takie są drogami gruntowymi, często złej jakości. Często są bardzo wąskie, nie zapewniają możliwości zaparkowania samochodu przed posesją (jak np. widoczna na zdjęciu prywatna droga w Miękowie). Brak odpowiedniej infrastruktury drogowej ma przełożenie na cenę działek – takie tereny można kupić taniej niż działki z zapewnionym dojazdem drogą utwardzoną. To może się przełożyć na problemy w trakcie budowy i po wybudowaniu domu.

Pojawiają się oczekiwania, żeby gmina przejmowała drogi prywatne, urządzała je i następnie ponosiła koszty utrzymania. Należy mieć na uwadze, że gmina z zasady nie przejmuje na swoją własność dróg prywatnych. Zdarza się, że potencjalni nabywcy gruntów są zapewniani przez sprzedających, że gmina przejmie taką drogę, wybuduje kanalizację, zamontuje oświetlenie, utwardzi ją, będzie konserwować i zapewni bieżące utrzymanie. Przed podjęciem decyzji o zakupie gruntu warto zasięgnąć informacji w UGiM, czy takie przejęcie faktycznie jest planowane. Jeśli nie, to decydując się na zakup działki budowlanej należy przyjąć do wiadomości, że zapewnienie dojazdu do niej nie będzie obowiązkiem gminy, lecz prywatnego właściciela drogi.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.