Dzisiaj jest: 20 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol
piątek, 04 maja 2018 10:30

Święta, modlitwa i zabawa

Podobnie jak rok temu, goleniowskie obchody Święta Flagi oraz Święta 3 Maja splotły się z Archidiecezjalnymi Dniami Młodych. Nasi młodzi goście uczestniczyli we wszystkich uroczystościach związanych ze świętami państwowymi.

Środa 2 maja była Świętem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. O godzinie 17 odbyło się uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt przez Urzędem Gminy i Miasta, a następnie przemarsz z flagami przez miasto. W przemarszu wziął udział ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, który przyjechał do Goleniowa prosto z Bambergu, gdzie uczestniczył w uroczystościach ku czci św. Ottona. Szedł z flagą wraz z burmistrzem Robertem Krupowiczem, wiceburmistrzami Tomaszem Banachem i Henrykiem Zajko oraz bardzo dużą grupą goleniowian i uczestników Archidiecezjalnych Dni Młodych. Kolumna prowadzona przez orkiestrę Wood and Brass Band oraz kompanię honorową wystawioną przez jednostkę wojskową w Glewicach przeszła ulicami Puszkina, Barnima, Szczecińską i Sportową na stadion miejski.

W środę 3 maja w południe rozpoczęła się polowa Msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona na zakończenie ADM. Msza miała uroczystą oprawę: kompanię honorową wojska, poczty sztandarowe, uczestniczyli w niej burmistrz Robert Krupowicz z zastępcami, posłanka Magdalena Kochan, przedstawiciele służb mundurowych, goleniowskich instytucji, a przede wszystkim goleniowianie i młodzi ludzie biorący udział w Archidiecezjalnych Dniach Młodych.

Tegoroczne ADM były bardzo udanym wydarzeniem. Przydały się doświadczenia z ubiegłego roku, pozwoliły organizatorom optymalnie przygotować się na przyjęcie ponad tysiąca młodych ludzi, którzy chcieli się w Goleniowie spotkać, modlić i bawić przez trzy dni. Zakwaterowani zostali w budynkach goleniowskich szkół i w domach goleniowian. Posiłki bardzo sprawnie wydawano w polowej stołówce przygotowanej na miejskim stadionie. Wyżywienie było smaczne, obfite, a przygotowująca je goleniowska firma podjęła spore wyzwania: przygotowała na przykład świeżutką pizzę na środową kolację; nie jest łatwo w krótkim czasie przygotować 1400 porcji tej potrawy i dostarczyć ją jeszcze gorącą na stoły.

Oprócz wydarzeń religijnych uczestnicy ADM mogli wziąć udział w imprezach towarzyszących. Pierwszego dnia Joanna Stanuch-Piotrowicz z grupą zaprzyjaźnionych goleniowskich muzyków dała koncert na miejskim stadionie, wcześniej odbyły się różnorodne zajęcia warsztatowe przygotowane przez GDK i goleniowskich wolontariuszy. Drugiego dnia z dużym zainteresowaniem spotkał się plenerowy spektakl Teatru A na Plantach -”Pieśń o św. Franciszku”.

Należy podkreślić, że w organizację ADM bardzo aktywnie zaangażowana była Gmina Goleniów (wraz z Kurią Metropolitalną - oficjalny współorganizator). Sfinansowała wyżywienie uczestników, użyczyła swojej bazy lokalowej i sprzętowej, zorganizowała zajęcia warsztatowe wzbogacające program wydarzenia. W prace nad przygotowaniem Dni Młodych zaangażowana była duża grupa pracowników UGiM, GDK i OSiR oraz goleniowscy wolontariusze: młodzi i seniorzy. Efektem było świetne zabezpieczenie logistyczne wydarzenia, w którym uczestniczyło około 1400 gości i ich zadowolenie z pobytu w Goleniowie. Za bardzo dobrą organizację ADM dziękowali ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga w rozmowie z burmistrzem Robertem Krupowiczem oraz – sprzed ołtarza - celebrujący Mszę w intencji Ojczyznę ksiądz biskup Henryk Weyman. Archidiecezjalne Dni Młodych, na prośbę ks. arcybiskupa Andrzeja Dzięgi odbędą się w Goleniowie jeszcze raz, w roku 2019.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.