Dzisiaj jest: 20 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol
wtorek, 08 maja 2018 12:23

Jedźmy bezpiecznie

Na ulicach coraz więcej rowerzystów. Ścieżki przeznaczone dla rowerzystów zachęcają do poruszania się rowerem, można się spodziewać, że liczba osób z nich korzystających będzie rosła. Przypominamy kilka zasad, o których trzeba pamiętać.

Póki co, na terenie Gminy Goleniów nie ma dróg przeznaczonych wyłącznie dla rowerzystów (poza krótkim odcinkiem w okolicy wiaduktu nad ul. Dworcową). Wprawdzie ścieżka wzdłuż szosy do Lubczyny oznaczona jest jako droga dla rowerzystów, ale ponieważ nie ma tam ani chodnika, ani utwardzonego pobocza – ze ścieżki legalnie mogą korzystać piesi i osoby jadące na rolkach.
Pozostałe ścieżki przeznaczone są dla rowerzystów oraz pieszych. Informują o tym znaki na niebieskim tle, z rysunkami roweru oraz pary pieszych, rozdzielone kreską. Uwaga: jeśli kreska jest pozioma, to oznacza drogę bez wydzielonych pasów ruchu dla rowerzystów i pieszych. Obie grupy użytkowników drogi mogą się poruszać po całej szerokości, przy czym pierwszeństwo mają piesi (przykładem jest ciąg wzdłuż ul. Wojska Polskiego). Jeżeli zaś kreska oddzielająca rysunek roweru od pary osób jest pionowa, to znaczy, że droga ma wydzielone pasy ruchu. Pas dla rowerzystów oznaczony jest dużym rysunkiem wymalowanym na nawierzchni drogi (tak, jak na ul. Maszewskiej czy na ścieżce wzdłuż ul. Nowogardzkiej).
Kiedy wzdłuż ulicy bądź szosy wytyczona jest droga dla rowerów, rowerzyści co do zasady są zobowiązani z niej korzystać. Służby porządkowe mają prawo interweniować w stosunku do osób jadących po jezdni zamiast wytyczonym szlakiem rowerowym.
Na skrzyżowaniach dróg rowerowych z ciągami przeznaczonymi dla samochodów pierwszeństwo mają rowerzyści. Warto jednak pamiętać, że nie wszyscy kierowcy respektują to uprawnienie i zdarzają się sytuacje potencjalnie groźne dla rowerzystów. Dojeżdżając do skrzyżowania warto się upewnić, że da się je przejechać bezpiecznie. Zderzenie może mieć bardzo poważne konsekwencje nawet przy niewielkiej prędkości samochodu i roweru.
Pamiętajmy też o wzajemnej życzliwości i ograniczonym zaufaniu do innych użytkowników drogi. Wszystkiego nie da się uregulować przepisami.

DSC01922

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.