Dzisiaj jest: 21 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
środa, 09 maja 2018 07:44

Uzupełniające wybory ławników

Do 29 maja można zgłaszać kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Goleniowie, którzy będą uczestniczyć w orzekaniu w sprawach rodzinnych.

Kandydatów należy zgłaszać w Biurze Rady Miejskiej w Goleniowie. Uprawnieni do zgłaszania są prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe (z wyjątkiem partii politycznych) oraz grupy co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na terenie gminy dokonującej wyboru.
Szczegółowy opis trybu zgłaszania kandydatów na ławników oraz wymagania stawiane kandydatom znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Goleniowie.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl