Dzisiaj jest: 27 Maja 2019 roku    |    Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
wtorek, 05 czerwca 2018 05:57

Kiedy(ś) byłem mały...

Każdy kiedyś był dzieckiem. Przeciętnemu człowiekowi trudno jednak sobie wyobrazić na przykład wieloletniego burmistrza Andrzeja Wojciechowskiego jako małego chłopca. A okazuje się, że był nie lada przystojniakiem! Dlatego namawiamy do obejrzenia wystawy „Kiedy(ś) byłem mały...”, dostępnej od poniedziałku 4 czerwca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

21 fotogramów przedstawia znane i bardzo znane osoby z Goleniowa uwiecznione na fotografiach z dzieciństwa. Pod każdym zdjęciem jest informacja, kim sfotografowana postać chciała być w wieku kilku lat. Jeszcze niżej umieszczono fotografie współczesne, już z imieniem i nazwiskiem. Ale żeby dowiedzieć się, kto jest na danej fotografii, trzeba podnieść zasłaniającą ją kartkę. I bywa, że zaskoczenie jest spore... Ktoś chciał być księdzem, ktoś marzył o karierze woźnej, pewna pani chciała być mądra, a pewien pan marzył, by go podziwiano. Oglądając wystawę dowiedzą się Państwo komu udało się zrealizować dziecięce marzenia, a kto musiał się zadowolić innego rodzaju karierą, niekoniecznie gorszą. Niektóre osoby na współczesnych fotografiach ujęto w takich pozach, jak na starych zdjęciach. Są też smaczki: bujne grzywy u panów, którzy dziś już nie potrzebują grzebienia, czy ekskluzywny sweterek, w który pewien pan o nader obfitych kształtach wbił się po prawie 40 latach na potrzeby sesji fotograficznej (przy wydatnej pomocy fotografa...).

Pomysłodawczynią wystawy i jej główną organizatorką jest p. Anna Obszyńska, plastyczka z Goleniowskiego Domu Kultury.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.