Dzisiaj jest: 27 Maja 2019 roku    |    Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
wtorek, 05 czerwca 2018 11:23

Fotografie, pamiątki, dokumenty...

Od poniedziałku, 4 czerwca można oglądać dużą wystawę poświęconą historii Goleniowa, który obchodzi w tym roku 750. rocznicę nadania mu praw miejskich przez księcia pomorskiego Barnima Pierwszego.

Wystawa składa się z dwóch ekspozycji. Na chodniku przy ul. Barnima I urządzono wystawę plansz pokazującą w skrócie historię Goleniowa. Jest sporo ciekawych fotografii, reprodukcje map, sporo interesujących wiadomości. Budzą one duże zainteresowanie przechodniów, chętnie zatrzymujących się i oglądających prezentację.

Warto jednak wybrać się również do sali wystawowej miejskiej biblioteki, gdzie zgromadzono eksponaty, których nie można pokazać na ulicach miasta. Szczególnie cenne są goleniowskie dokumenty wypożyczone z Archiwum Państwowego w Szczecinie oraz Landesarchiv Greifswald: dokumenty dawnych władz miasta, mało znane fotografie i plany.

Dużą sentymentalną wartość mają pamiątki zbierane przez dawnych goleniowian, którzy po wojnie zostali przesiedleni do Niemiec i osiedleni w rejonie miasta Moelln. Dzięki porozumieniu z ich właścicielami pamiątki trafiły niedawno do Goleniowa i po zakończeniu wystawy staną się częścią ekspozycji w „Żółtym Domku”. Niestety, nie udało się wypożyczyć najcenniejszych dokumentów, czyli dwóch aktów lokacyjnych Goleniowa. Na wystawie są jednak ich reprodukcje i tłumaczenie oryginalnych tekstów na język polski.

Wystawa czynna będzie do końca września, zachęcamy do jej obejrzenia.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.