Dzisiaj jest: 27 Maja 2019 roku    |    Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
wtorek, 05 czerwca 2018 11:47

750 lat Goleniowa w Szkole Podstawowej w Krępsku

Nie tylko uczniowie szkół goleniowskich uczestniczą w zajęciach związanych z 750. rocznicą nadania Goleniowowi praw miejskich. Oto relacja z rocznicowych zajęć w Szkole Podstawowej w Krępsku, przygotowana przez ich uczestników.

W dniach 26 i 27 kwietnia Szkoła Podstawowa w Krępsku stała się „mini Goleniowem”.
W głównym holu w zaaranżowanej sali kinowej odbywała się projekcja filmu „Goleniów wczoraj i dziś” - śladami Andrzeja Przeździeckiego. Całość została sfilmowana przez uczniów: Seweryna Kacprzaka, Bartosza Lewandowskiego i Kamila Tappera podczas wycieczki do Goleniowa, po którym wędrowali z panem Andrzejem Przeździeckim. Projekcji filmu towarzyszyła wystawa zdjęć wykonanych w czasie wycieczki.

Drzwi wejściowe do sal lekcyjnych zostały udekorowane tematycznie. W „Żółtym Domku” wyświetlana była projekcja animacji poklatkowej „Historia jednej ulicy - Konstytucji 3 Maja”. Zdjęcia do animacji wykonali uczniowie: Kacper Chromy, Igor Szabłowski i Hubert Wilkowiecki. Tekst w oparciu o książkę autorstwa Józefa Kazanieckiego „Goleniów – ulice Konstytucji 3 Maja i Szarych Szeregów” opracowała p. Lidia Miszczuk, a czytała uczennica Oliwia Kleszcz. Projekcji towarzyszyła wystawa. Nauczycielka historii w oparciu o film o Goleniowie i animację dotyczące ul Konstytucji 3 Maja przeprowadzała konkursy i zgadywanki. Młodsi uczniowie układali wielkoformatowe puzzle „Brama Wolińska i Kościół św. Katarzyny”. Salę zdobiły reprodukcje rysunków Goleniowa – dzieła Paula H. Bastiana - z kolekcji udostępnionej naszej szkole przez Żółty Domek.

Kolejne drzwi ozdobione sylwetką goleniowskiego spichlerza prowadziły do Muzeum Przyrodniczego i Puszczy Goleniowskiej. Na ścianach zawisła fotorelacja z naszej wyprawy do rezerwatu przyrody „Uroczysko Święta” im. Profesora Mieczysława Jasnowskiego. O chronionych gatunkach roślin i zwierząt opowiadała podczas wycieczki p. dyrektor Iwona Bondar. Zdjęcia wykonali uczniowie: Gabrysia Marut, Bartek Marut, Oliwia Kleszcz i Dagmara Szczepaniak. Całość dopełniała ekspozycja skór zwierząt mieszkających w Puszczy Goleniowskiej: lisów, jenota, dzika, jelenia i poroży jeleni, daniela, parostki kozłów, wypożyczone z Nadleśnictwa Goleniów oraz igliwie, szyszki, huby, mchy i porosty pochodzące z prywatnych kolekcji przyjaciół szkoły. Tu uczniowie słuchali głosów puszczy, gawęd o ptakach i zwierzętach doktora Andrzeja Kruszewicza, rozwiązywali zgadywanki dot. zwierząt i roślin przygotowane przez p. Małgorzatę Jendrzejczak. Na potrzeby naszego „Muzeum Przyrodniczego”, uczennica Basia Hałas udostępniła swoje zbiory książkowe i multimedialne.

Drzwi ozdobione rysunkiem Bramy Wolińskiej prowadziły do warsztatów ceramicznych, podczas których uczniowie dowiedzieli się wiele o produkcji i obróbce ceramiki oraz wykonywali prace w glinie na tematy: Brama Wolińska, Herby Goleniowa oraz własny temat dowolny. Szkolna świetlica zamieniła się w Goleniowski Dom Kultury gdzie dzieci uczyły się grać na fletach i dzwonkach Hejnał Goleniowa pod kierunkiem p. Wioletty Słomińskiej, śpiewały też piosenkę do melodii: „Szła dzieweczka…” ze zmienionym przez p. Magdalenę Korzeniewską tekstem dostosowanym do Goleniowa i okolic. Wyszywały i haftowały herby Goleniowa pod kierunkiem p. Justyny Grzeszczuk.

Sala Gimnastyczna stała się w Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, gdzie dzieci uczyły się grać w tenisa pod kierunkiem p. Marcina Finke. Mały hol był miejscem wielkoformatowej pracy malarskiej. Tu dzieci tworzyły mural dotyczący zabytków i herbów Goleniowa zaprojektowany przez p. Ewę Biniek.

W salach lekcyjnych klas 1-3 dzieci pod kierunkiem pan: Bogusławy Boruk i Doroty Sobczak wylepiały z masy solnej i malowały herby Goleniowa, tworzyły lapbooki, słuchały audiobooka z legendami goleniowskimi nagranego przez uczniów: Zosię Cioroch, Michalinkę Cioroch, Oliwię Kleszcz, Klaudię Jakutowicz i Huberta Wilkowieckiego.

Dzieci z grup przedszkolnych malowały, wyklejały herby, układały puzzle dot. Goleniowa i słuchały legend goleniowskich.

Nad całością czuwała p. Magdalena Korzeniewska – nauczycielka plastyki.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.