Dzisiaj jest: 27 Maja 2019 roku    |    Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
piątek, 08 czerwca 2018 09:58

Fakty są inne

W materiale „Mieszkańcy Żółwiej Błoci nadal bez wody, Nie wierzą w zapewnienia burmistrza” (pisownia oryginalna), zamieszczonym na internetowej stronie Radia Szczecin  podano nieprawdziwe bądź przekręcone informacje nt. przygotowywanej budowy wodociągu w Żółwiej Błoci.

Materiał realizowali Tomasz Duklanowski i Kamil Nieradka w środę 6 czerwca br. Tego samego dnia został wyemitowany i zamieszczony na stronie internetowej radia.

Nieprawdą jest informacja zawarta we wstępie do tekstu: „Na bieżącą wodę czekają od lat. Tymczasem znów zmienił się plan gminy, jak podłączyć wodociąg dla części mieszkańców Żółwiej Błoci koło Goleniowa.” W rzeczywistości nie ma żadnych zmian w planach dotyczących tej inwestycji. 31 stycznia br. Rada Miejska podjęła uchwałę o budowie wodociągu do kilku domostw na skraju wsi Żółwia Błoć i zobowiązała burmistrza do stosownych działań. Decyzja rady jest wykonywana, sprawa jest obecnie na etapie przetargu na wykonanie inwestycji. W tej materii nic się nie zmieniło od poprzedniej wizyty dziennikarza Radia Szczecin w dniu 14 maja br. Twierdzenie o zmianie planów jest nieprawdą.

Podobnie nieprawdą jest wzmianka o rzekomych wcześniejszych zapewnieniach o rozstrzygnięciu przetargu, w które rzekomo „mieszkańcy (…) nie wierzą, bo słyszą je co wybory”. Przetarg na budowę wodociągu prowadzony jest po raz pierwszy, informacja o rzekomych obietnicach przedwyborczych nie ma oparcia w faktach.

Nieprawdą jest również dziennikarska sugestia, jakoby termin budowy wodociągu był zależny od uzyskania dofinansowania inwestycji z takiego czy innego zewnętrznego źródła. Przetarg na wykonawstwo powinien zostać rozstrzygnięty 11 czerwca, a do chwili podpisania umowy bez problemu zostanie zaciągnięta pożyczka w Banku Ochrony Środowiska. Burmistrz Robert Krupowicz wyraźnie to zaznaczył w rozmowie z Radiem Szczecin, w żaden sposób nie wiążąc terminu realizacji wodociągu z kwestią finansową. Takie powiązanie i nieuprawnione spekulacje są już dziełem autora publikacji. Wypowiedzi burmistrza na ten temat nie opublikowano w materiale radiowym.

Nieprawdą jest również podana w tekście informacja, jakoby burmistrz Robert Krupowicz nie potrafił odpowiedzieć na pytanie kiedy inwestycja zostanie zrealizowana, a termin rozstrzygnięcia przetargu określił nieprecyzyjnym mianem „niebawem”. W rzeczywistości R. Krupowicz podał konkretną datę rozstrzygnięcia przetargu – 11 czerwca br. Terminy wykonania inwestycji określone są w specyfikacji przetargowej, dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej, z którą dziennikarze łatwo się mogli zapoznać. Burmistrz R. Krupowicz zasugerował, by po szczegółowe informacje nt. inwestycji dziennikarze zwrócili się do prezesa spółki GWiK Sp. z o.o. (operator goleniowskich wodociągów), jednak jak się okazało, dziennikarze tego nie zrobili.

Istotnej modyfikacji poddano również jedyny wyemitowany fragment rozmowy z burmistrzem, w którym mówi on, że wodociąg do swojego domu na wsi wybudował za własne pieniądze. Zdanie wyrwano z kontekstu, m.in. usuwając istotny fragment, w którym burmistrz zastrzega, że nie sugeruje w ten sposób, by niemający wody mieszkańcy Żółwiej Błoci uczynili podobnie, bo wodociąg wybuduje im przecież gmina. Usunięcie tego passusu wypaczyło sens wypowiedzi burmistrza.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.