Dzisiaj jest: 18 Czerwca 2019 roku    |    Imieniny: Elżbieta, Paula, Marek
środa, 12 grudnia 2018 13:20

Unieważnienie, wkrótce nowy przetarg

Burmistrz Robert Krupowicz unieważnił postępowanie przetargowe w sprawie budowy centrum komunikacyjnego w Goleniowie. Obie złożone oferty znacznie przekraczają kwotę, jaką Gmina Goleniów zamierza przeznaczyć na tę inwestycję.

Tańsza oferta była wyceniona na prawie 60 mln zł, droższa na przeszło 83 miliony. Gmina ma w budżecie zarezerwowane 40 mln zł, w tym 20 milionów dofinansowania z funduszy europejskich.

Wkrótce zostanie rozpisany nowy przetarg, który nie będzie jednak obejmować budowy podziemnego przejścia na perony i ul. I Brygady Legionów. Nie oznacza to jednak rezygnacji z budowy tego kluczowego elementu. Burmistrz podjął pierwsze rozmowy na temat realizacji przejścia podziemnego przez spółkę PKP PLK SA, która zawiaduje infrastrukturą torową. PKP nie mówi „nie”, jest szansa na porozumienie w tej sprawie.

Gmina, wykorzystując własne środki i pozyskane dofinansowanie wybuduje nowy budynek dworca i zagospodaruje teren zgodnie z pierwotnymi planami. Nowy dworzec będzie mieć powierzchnię rzędu 500 m kw, z halą dworca, kasami biletowymi, poczekalnią dla podróżnych oraz pomieszczeniami dla Straży Miejskiej, która w nowym budynku będzie mieć swoją siedzibę. Na przydworcowym terenie powstaną przystanki komunikacji autobusowej oraz parkingi dla osób, które będą korzystać z centrum komunikacyjnego i w dalszą drogę udawać się środkami komunikacji publicznej.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.