Dzisiaj jest: 20 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol
Miasto i Gmina

Zbieramy krew dla Polski

piątek, 11 maja 2012 11:03

Pod takim hasłem Polski Czerwony Krzyż we współpracy z firmą ITM Polska - Grupa Muszkieterowie (sieć sklepów Intermarche i Brikomarche) organizuje akcję promującą honorowe krwiodawstwo.

W Goleniowie akcja promocyjna "Zbieramy krew dla Polski" przeprowadzona zostanie w najbliższą sobotę, 12 maja 2012 roku, w godz. 9.00 - 17.00 przed sklepem Intermarche, ul. Zielona Droga.

Piknik nad Odrą

piątek, 11 maja 2012 09:59

W sobotę i niedzielę, 12 i 13 maja 2012r w Szczecinie na Wałach Chrobrego odbędzie się duża impreza plenerowa "Piknik nad Odrą". Warto się na nią wybrać.

W programie przewidziano takie atrakcje jak:
- Targi turystyczne "Market Tour" (swoje walory turystyczne prezentować będzie także Gmina Goleniów),
- Prezentacje wyrobów i kuchni regionalnych (degustacje i sprzedaż),

Seniorzy sprzątali Goleniów

piątek, 11 maja 2012 09:52

W środę, 9 maja 2012 r., goleniowscy seniorzy z Uniwersytetu III Wieku, klubów seniora "Barnim", "Rytm" i "Relaks" oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów sprzątali zaniedbane miejsca w centrum Goleniowa.

Akcję w ramach kampanii "Aktywna społeczność" zainicjował dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury - Zbigniew Łukaszewski, który w ten sposób chciał podziękować Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej za pomoc w zakupie sprzętu nagłaśniającego.

Prezes Goc odchodzi na emeryturę

piątek, 11 maja 2012 09:50

Z końcem maja 2012 roku kończy swoją aktywność zawodową prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) Zygmunt Goc. Kierował tą gminną spółką od 18 września 2001 roku.

W czwartek (10 maja 2012 r.) burmistrz Robert Krupowicz w obecności swoich zastępców - Tomasza Banacha i Henryka Zajko - podziękował panu Gocowi za wieloletnią pracę na stanowisku prezesa, podkreślając zwłaszcza fakt, że pozostawia firmę w dobrej kondycji.

Nowy prezes PEC wyłoniony zostanie w ogłoszonym przez Radę Nadzorczą PEC konkursie. Jego nazwisko poznamy jeszcze w tym miesiącu.

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

czwartek, 10 maja 2012 12:51

Gmina Goleniów w 2012 roku składać będzie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem azbestu.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W ramach uzyskanej dotacji pokryte zostaną koszty demontażu płyt azbestowych wraz z transportem oraz ich utylizacja.

Traktuj innego jak siebie samego

czwartek, 10 maja 2012 07:18

Pod takim hasłem wolińskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) w Przybiernowie zorganizowały 9 maja 2012 r. w Goleniowie konferencję poświęconą problemom osób niepełnosprawnych.

Rusza nabór do szkół ponadgimnazjanych

czwartek, 10 maja 2012 06:50

Od poniedziałku 14 maja do 6 czerwca 2012 roku uczniowie ostatnich klas gimnazjów mogą składać podania do wybranych szkół ponadgimnazjalnych. W Goleniowie do wyboru mają dwie szkoły publiczne.

Dwie ulice mniej

środa, 09 maja 2012 11:06

Podczas ostatniej sesji (25 kwietnia 2012 r.) Rada Miejska podjęła uchwałę o wykreśleniu z mapy miasta dwóch ulic - Przemysłowej i Fioletowej.

Ulica Przemysłowa od 1966 r. była ulicą zakładową byłej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej i po wybudowaniu galerii Mini Park fizycznie przestała istnieć. Nieruchomości przy niej się znajdujące mają od 2002 r. numery porządkowe ulicy Dworcowej. Znajdująca się na obrzeżach miasta ulica Fioletowa stała się przedłużeniem ulicy Odrodzenia.

Dzień godności

wtorek, 08 maja 2012 20:27

Kolorowy, radosny i głośny korowód, jaki przeszedł dzisiaj (8 maja 2012 r.) ulicami miasta, uświadomił goleniowianom, że wśród nas żyje niemała grupa osób niepełnosprawnych.

Więcej miejsc w przedszkolach

poniedziałek, 07 maja 2012 09:32

W miniony poniedziałek we wszystkich przedszkolach prowadzonych przez gminę ogłoszone zostały listy dzieci przyjętych do przedszkoli na rok szkolny 2012/2013. W goleniowskich przedszkolach samorządowych jest łącznie 600 miejsc.

Targi pracy

poniedziałek, 07 maja 2012 09:29

W dniu 25 maja 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy organizuje Targi Pracy. Ich celem jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom poszukującym pracy, w tym osobom niepełnosprawnym.

Matur czas

piątek, 04 maja 2012 12:12

Dzisiaj (piątek, 4 maja 2012 roku) pierwszy dzień matury 2012. W Goleniowie przystąpiło do niej ponad 200 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Obowiązkowo zdawać będą 3 przedmioty - język polski, matematykę i język obcy. Dzisiaj maturzyści piszą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, w poniedziałek - na poziomie rozszerzonym, we wtorek i w środę - egzamin z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, w czwartek - z języka angielskiego (poziom podstawowy i rozszerzony), w piątek - z wiedzy o społeczeństwie i fizyki, a w kolejnych dniach - z pozostałych wybranych przedmiotów.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy ze Stowarzyszeniem Liderów i Fundraiserów organizuje cykl szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej dla pracowników, wolontariuszy oraz członków organizacji pozarządowych (NGO), mających swoją siedzibę na terenach wiejskich i małomiasteczkowych (do 30 tys. mieszkańców) z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Koncert przy fontannie

środa, 02 maja 2012 10:19

Jutro (3 maja 2012 r.) w plenerowym koncercie zaprezentuje się goleniowianom młodzieżowa orkiestra dęta Wood & Brass Band.

W  blisko godzinnym koncercie orkiestra zagra nie tylko muzykę marszową, ale także popularne i lubiane przeboje oraz pokaże elementy musztry paradnej. Podziwiać ją będzie można od godz. 13.00 na placu przy fontannie. W imieniu dyrygenta, Krzysztofa Sypienia, zapraszamy.

Konkursy w oświacie

poniedziałek, 30 kwietnia 2012 13:27

Burmistrz Gminy Goleniów rozpisał konkursy na dyrektorów pięciu placówek oświatowych: Zespołów Szkół Publicznych w Mostach i Kliniskach, Szkół Podstawowych nr 2 w Goleniowie i w Komarowie oraz Przedszkola Publicznego nr 2 w Goleniowie.

Szczegółowe warunki, jakie kandydaci powinni spełniać, zawarte są w ogłoszeniach zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty wraz z koncepcją kierowania placówką należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w terminie do 15 maja 2012 roku. Konkursy przeprowadzone zostaną 17 i 18 maja 2012 r.

Wolne dni w szkołach

piątek, 27 kwietnia 2012 11:21

Wszystkie gminne szkoły wykorzystały układ niedziel i majowych świąt i "zafundowały" sobie w "świątecznym" tygodniu dodatkowe dni wolne od nauki.

Możliwość taką daje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego 2011/2012. Upoważnia ono dyrektorów szkół do wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od nauki; w szkołach podstawowych tych dni może być 6, w gimnazjach - 8.  Kilka z nich już zostało wykorzystanych, np. w Dniu Edukacji Narodowej i podczas egzaminów zewnętrznych.

Poznaj smak sukcesu

piątek, 27 kwietnia 2012 11:19

Społeczna Akademia nauk w Goleniowie rozpoczyna akcję społeczną pod hasłem "Poznaj smak sukcesu".

Akcja polega na dostarczeniu wody mineralnej wszystkim maturzystom z terenu Powiatu Goleniowskiego, przystępującym 4 maja 2012 roku do egzaminu maturalnego. Do wszystkich szkól ponadgimnazjalnych w Goleniowie, Nowogardzie i Maszewie dostarczono już ponad 1000 butelek wody o smaku jabłkowym, aby - jak podkreślają organizatorzy akcji - "tegoroczny egzamin dojrzałości przebiegał płynnie". Maturzyści, który wezmą butelki ze sobą, mogą liczyć na liczne promocje we wszystkich punktach rekrutacyjnych Społecznej Akademii Nauk.

Konkurs grantowy

piątek, 27 kwietnia 2012 11:16

Do 15 maja 2012 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach drugiej edycji konkursu grantowego organizowanego przez Fundusz Społeczny Notariatu. Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 33 tys. zł.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Do udziału w nim Fundusz zaprasza organizacje pozarządowe, które uzyskały osobowość prawną co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego i nie działają dla osiągnięcia zysku (non profit). Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 1 września 2012 roku, a zakończyć powinna najpóźniej 28 lutego 2013 r.

Wszystkie niezbędne informacje, dane adresowe i formularze znajdują się na stronie www.fundusznotariatu.pl

Decyzja jeszcze nie zapadła

czwartek, 26 kwietnia 2012 11:35

Podjęte w styczniu i marcu 2012 roku uchwały o likwidacji przedszkoli publicznych nr 1 i nr 5, zostały oprotestowane. Decyzja o tym, czy uchwały zostaną uchylone jeszcze nie zapadła.

Zmarła goleniowska stulatka

czwartek, 26 kwietnia 2012 11:28

W środę, 25 kwietnia 2012 roku, w wieku 102 lat zmarła Marianna Zielińska, osoba zasłużona dla tworzenia zrębów polskiej administracji w powojennym Goleniowie.

Strona 123 z 136

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.