Dzisiaj jest: 27 Maja 2019 roku    |    Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
Miasto i Gmina

Stypendia artystyczne

środa, 13 czerwca 2012 07:47

W myśl pdfuchwały Rady Miejskiej z dnia 30.11.2011 r. w sprawie ustalenia „Gminnego programu stypendialnego”, z dniem 30 czerwca upływa termin składania wniosków o stypendia artystyczne na drugie półrocze roku 2012.

Powiatowe zawody strażackie

wtorek, 12 czerwca 2012 07:34

25 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyło w sobotę, 9 czerwca 2012 roku, w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych jakie odbyły się na stadionie OSiR w Goleniowie.

Rada radzi

poniedziałek, 11 czerwca 2012 07:30

6 czerwca 2012 roku po raz trzeci zebrała się Gminna Rada Gospodarcza. Tematem tego spotkania były: projekt ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych w mieście (chodzi o pojazdy o masie całkowitej pow. 12 ton, przede wszystkim przejeżdżające przez miasto tranzytem) oraz przebudowa ulicy Konstytucji 3 Maja.

Jestem z Goleniowa

piątek, 08 czerwca 2012 08:09

"Jestem z Goleniowa" - z takim hasłem w tym sezonie żeglarskim będzie pływał Radek Kowalczyk. Jak pamiętamy przed rokiem Radek, na własnoręcznie przygotowanym jachcie uczestniczył w regatach z Europy do Brazylii. Zanim został zakwalifikowany do tych regat, przebrnął cykl ciężkich eliminacji na wodach Europy (Włochy, Francja, Irlandia, Anglia).

Zakończenie roku szkolnego w przedszkolach

środa, 06 czerwca 2012 11:52

Gminne przedszkola wzorem lat ubiegłych organizują uroczyste podsumowanie pracy w roku szkolnym 2011/2012. Poniżej podajemy terminy oraz miejsca, w których te uroczystości się odbędą:

Przedszkole Publiczne nr 1 - 20 czerwca 2012 r, godz. 9.30, siedziba przedszkola,
Przedszkole Publiczne nr 2 - 12 czerwca 2012 r, godz. 10.00, Goleniowski Dom Kultury
Przedszkole Publiczne nr 4 - 14 czerwca 2012 r, godz. 14.00, Goleniowski Dom Kultury
Przedszkole Publiczne nr 5 - 20 czerwca 2012 r, godz. 9.30, siedziba przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 6 - 21 czerwca2012 r, godz. 16.00, Goleniowski Dom Kultury

Postaw na siebie

środa, 06 czerwca 2012 07:08

Powiat Goleniowski / Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie zapraszają do udziału w projekcie "POSTAW NA SIEBIE". Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia w wyniku utraty pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy który przechodził procesy adaptacyjne i modernizacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkujących obszar pow. goleniowskiego.

Dzień Sąsiada

poniedziałek, 04 czerwca 2012 15:26

W piątkowe popołudnie (1 czerwca 2012 r.) Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu "Pro", Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Goleniowski Dom Kultury zorganizowały Dzień Sąsiada. Była to trzecia edycja tej nietypowej ulicznej imprezy, do udziału w której organizatorzy zapraszają przede wszystkim mieszkańców północnej części miasta (ulice Mikołajczyka, Mickiewicza, Wolińskiej i inne). W tym roku Dzień Sąsiada połączony został z Dniem Dziecka i to głównie dla najmłodszych goleniowian organizowane były różne konkursy, zabawy, warsztaty itp. Ale i dla dorosłych osób atrakcji nie brakowało. Wesoła zabawa, której celem jest integracja mieszkańców tej części miasta, trwała kilka godzin.

Nie ma rzeczy niemożliwych

poniedziałek, 04 czerwca 2012 15:18

Mimo że zmagają się z ciężką chorobą, żyją aktywnie i czerpią z życia pełnymi garściami. Goleniowskie Amazonki, członkinie Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym "Ewa" w sobotę, 2 czerwca 2012 roku, wzięły udział w regionalnej spartakiadzie, zorganizowanej po raz siódmy przez Amazonki z Koszalina. Wspaniała oprawa imprezy, 19 startujących w niej zespołów z całego województwa oraz z Gdańska i Piły, zainteresowanie koszalińskich władz samorządowych i serdeczna atmosfera sprawiły, iż dobrych humorów nie popsuły dokuczliwy chłód i deszcz z gradem, który wymusił skrócenie imprezy o jedną konkurencję.

Oczyszczalnia jak nowa

poniedziałek, 04 czerwca 2012 15:01

Zakończona została największa w ostatnich latach inwestycja w gminie - "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów". Całkowity koszt realizacji tego projektu, prowadzonego przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację i współfinansowanego przez Unię Europejską, wyniósł 55.841.457,11 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - 21.472.937,61 zł.

XX sesja Rady Miejskiej

czwartek, 31 maja 2012 11:52

30 maja 2012 roku odbyła się XX sesja Rady Miejskiej. W pierwszej części radni rozpatrzyli projekty 8 uchwał, w większości dotyczących spraw finansowych. Poza zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu GDK, którą odesłano do komisji, wszystkie zostały przyjęte. Przyjęto także wykaz kąpielisk na terenie Gminy Goleniów oraz rezygnację radnego Waldemara Ogrodniczaka (Goleniów Obywatelski) z funkcji wiceprzewodniczącego rady. Druga część poświęcona była analizie sprawozdań finansowych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2011, które po dyskusji rada zatwierdziła. Przedstawione zostały także sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy oraz z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Następna sesja zaplanowana jest na 27 czerwca 2012 roku.

Zmienione przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dostosowują polskie prawo w tym zakresie do prawa Unii Europejskiej i  nakładają na wszystkich nowe obowiązki.

Wprowadzają także nową opłatę za odpady, tzw. opłatę śmieciową, jaką właściciele nieruchomości od 1 lipca 2013 roku będą uiszczać Gminie Goleniów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie naliczona na podstawie złożonej wcześniej przez właścicieli nieruchomości deklaracji. W opłacie tej zawarte będą między innymi koszty transportu, zbierania, odzysku i recyklingu odpadów. Przewidywane są dwa rodzaje opłat - za wywóz odpadów selektywnych i odpadów zmieszanych. Niższa stawka przewidziana jest dla właścicieli segregujących swoje odpady.

Powiat zmienia stanowisko

czwartek, 31 maja 2012 11:49

Dla mieszkańców osiedli "Zielone Wzgórze" i "Słoneczne Wzgórze" mamy dobrą wiadomość. Po przeanalizowaniu nowych okoliczności oraz argumentów mieszkańców tych osiedli zawartych w piśmie do Starosty Goleniowskiego oraz wyrażonych podczas spotkania, jakie odbyło się w Urzędzie Gminy 29 maja 2012 r., Zarząd Powiatu w Goleniowie na swoim posiedzeniu w dniu 30 maja 2012 r. postanowił negatywnie zaopiniować wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe dotyczący zamknięcia przejazdu na drodze powiatowej Goleniów - Marszewo. Opinia Gminy Goleniów w tej sprawie od początku była negatywna.

Gmina popiera mieszkańców

środa, 30 maja 2012 11:41

Blisko 30 mieszkańców goleniowskich osiedli "Zielone wzgórze" i "Słoneczne Wzgórze" w piśmie skierowanym do burmistrza w połowie maja 2012 roku wyraziło swój sprzeciw wobec zamiaru zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu powiatowej drogi Goleniów - Marszewo. W praktyce oznacza to zamknięcie drogi, znacznie wydłużając dojazd z osiedli do centrum miasta.

Zbiórka elektroodpadów

wtorek, 29 maja 2012 11:40

W dniach: 28.05 – 18.06.2012 r. na parkingu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Niepodległości 1 w Goleniowie prowadzona będzie BEZPŁATNA zbiórka elektroodpadów.

Gmina dofinansowuje wakacje

wtorek, 29 maja 2012 11:35

Trzy gminne placówki - Goleniowski Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji - otrzymały z budżetu gminy dofinansowanie na organizację wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Sesja Rady Miejskiej

poniedziałek, 28 maja 2012 11:16

Na środę, 30 maja 2012 roku, zwołana została XX sesja Rady Miejskiej. Obrady rozpoczną się o godz. 11.00.

Goleniów w Kołobrzegu

poniedziałek, 28 maja 2012 11:09

Gmina Goleniów w ostatni weekend (25 – 27 maja 2012 roku) uczestniczyła w Hanzeatyckich Dniach Kołobrzegu. Prezentowała swoją ofertę dla inwestorów oraz walory przyrodnicze i atrakcje turystyczne (szlaki kajakowe, rowerowe i piesze, możliwość uprawiania sportów wodnych itp.).

Sztuka zamiast śmieci

poniedziałek, 28 maja 2012 11:00

W dniach od 25 do 27 maja 2012 r. realizowano projekt Gminy Goleniów pod nazwą "Sztuka zamiast śmieci" (Kunst statt Müll). Pomocy organizacyjnej w przeprowadzeniu projektu udzielił Goleniowski Dom Kultury, Nadleśnictwo Goleniów oraz Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenie Seniorów "Rytm".

Uczestnicząca w projekcie młodzież z Goleniowa, Greifswaldu, Bergen na Rugii a także ze Svedali i Opmeer została podzielona na 10 międzynarodowych grup, które zostały rozwiezione w okolice Goleniowa na nielegalne wysypiska śmieci. Po powrocie do miasta ze znalezionych śmieci, na Placu Planty, wykonywała instalacje - dzieła sztuki, które obecnie obejrzeć można przed Goleniowskim Domem Kultury przy ulicy Słowackiego. Trzy dni, w czasie których młodzież naszych miast partnerskich wspólnie pracowała, pokazały, że młodzi ludzie doskonale się rozumieją i potrafią wspólnie osiągać wyznaczone cele. Sądząc po relacjach uczestników było to udane spotkanie, które na długo pozostanie w ich pamięci.

Ankietowe badania rolnicze

czwartek, 24 maja 2012 10:09

Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach poprzednich, prowadzić będzie ogólnopolskie ankietowe badania rolnicze. Rozpoczną się w pierwszej dekadzie czerwca 2012 roku.

Badaniami objęte zostaną wylosowane gospodarstwa, a znaczna ich część przeprowadzona zostanie w formie wywiadu telefonicznego. Obejmują zagadnienia dotyczące produkcji oraz pogłowia świń, bydła, owiec i drobiu, użytkowania gruntów, a także plonów zbóż i wybranych ziemiopłodów rolnych. W tym roku dodatkowo przeprowadzone zostanie badanie sadów oraz ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym.

Posłanki z technikum

środa, 23 maja 2012 11:56

Julia Hoffmann z Przybiernowa oraz Joanna Musiał z Goleniowa, uczennice technikum goleniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych, 1 czerwca 2012 roku wezmą udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Po raz pierwszy sejm ten zwołany został w 1994 roku, tak więc będzie to jego 18 edycja. Składa się – podobnie jak „dorosły” sejm – z 460 posłów i obraduje w sali plenarnej Sejmu RP. Mandaty są dzielone proporcjonalnie do liczby uczniów w gimnazjach i szkół ponadgimnazjalnych; Województwo Zachodniopomorskie reprezentować będzie 20 dziewcząt i chłopców. Nominacje młodym parlamentarzystom kilka dni temu wręczyli goleniowska posłanka Magdalena Kochan, wojewoda Marcin Zydorowicz oraz kurator oświaty – Maria Borecka.

Temat tegorocznych obrad dziecięcego i młodzieżowego parlamentu brzmi: „Szkoła demokracji”.

Strona 124 z 139

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.