Dzisiaj jest: 22 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Julia, Wiesława, Helena

Od najbliższych wyborów samorządowych przeprowadzanych na kadencję w latach 2014 – 2018 obowiazywał będzie nowy podział Gminy Goleniów na okręgi wyborcze na podstawie pdfUchwały nr XXV/295/2012 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 października 2012 r.

W miejsce 3 wielomandatowych, wprowadzono 21 okręgów jednomandatowych. Konieczność podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze to efekt wejścia w życie w 2011 r. ustawy – Kodeks wyborczy. Ustawa ta określiła m.in. nowy system wyborczy w wyborach do organów stanowiących gmin. Zgodnie z niniejszą ustawą w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie nie będącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego.

Zapraszamy do zapoznania się z podziałem miasta Goleniów na okręgi wyborcze. Na tym terenie znajdują się okręgi od nr 1 do 14.

Zapraszamy do zapoznania się z podziałem Gminy Goleniów na okręgi wyborcze. Na tym terenie znajdują się okręgi od nr 15 do 21.

Zapraszamy do zapoznania się z listą siedzib obwodowych komisji wyborczych tutaj.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl