Dzisiaj jest: 22 Marca 2018 roku    |    Imieniny: Bogusław, Katarzyna, Oktawian
czwartek, 01 marca 2018 09:37

Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

Rodzice składają wnioski do wybranych przedszkoli i szkół w terminach:

  • rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych od 12 do 30 marca 2018 r.,
  • rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 do 30 marca 2018 r.

Rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych podlegają dzieci, które nie mieszkają w obwodzie danej szkoły. Ważne jest miejsce zamieszkania dziecka, nie zameldowania. Rodzic powinien złożyć w wybranej szkole wypełniony dokument (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej) o nazwie: Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019.
Dzieci mieszkające w obwodzie danej szkoły rodzice zgłaszają do szkoły, wypełniając dokument (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej) o nazwie: Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 oraz Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

Rekrutacji do przedszkola podlegają wszystkie dzieci, których rodzice chcą zapisać do przedszkola. W przedszkolach nie ma podziału na obwody. Rodzic powinien złożyć w wybranym przedszkolu wypełniony dokument (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej) o nazwie: Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019.

Niezbędne druki, uchwała z obwodami szkół oraz zarządzenia dot. terminów rekrutacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyrektorzy mają obowiązek podania do publicznej wiadomości w dniu 9 kwietnia 2018 r. listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, natomiast w dniu 16 kwietnia 2018 r. - listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do jednostek. Rodzicom dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola/szkoły.

Zgodnie z art.31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Goleniów, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym dy-rektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje burmistrza o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego. W tym przypadku burmistrz jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez burmistrza innego publicznego przedszkola albo publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl