Dzisiaj jest: 12 Grudnia 2018 roku    |    Imieniny: Joanna, Aleksandra, Dagmara
poniedziałek, 05 marca 2018 09:15

Prosimy wybierać!

„Dni otwarte” mają zachęcić dzieci i rodziców do podjęcia decyzji o wyborze tej, a nie innej szkoły. W środę 28 lutego prezentowała się Szkoła Podstawowa nr 2, następnego dnia gości przyjmowała Szkoła Podstawowa nr 1.

Zainteresowanie było duże, a odwiedzający szkoły nie spieszyli się z ich opuszczeniem. Rodzice mieli możliwość porozmawiania z nauczycielami i uczniami szkoły, dzieci brały udział w przykładowych zajęciach, można było wejść do klas i pracowni, obejrzeć przygotowane programy artystyczne.

SP nr 2 to długa tradycja, dobra renoma i zaufanie rodziców. Szkoła położona jest w centrum miasta, zawsze cieszyła się dużym powodzeniem. Od niedawna ma nową halę sportową, w ostatnie wakacje przebudowano szatnie z wejściem do szkoły. Świetne wyniki nauczania i możliwość wszechstronnego rozwoju uzdolnień uczniów zawsze były dobrą zachętą do zostania uczniem tej szkoły.
Niewątpliwym atutem SP nr 1 jest duża przestrzeń, świetne wyposażenie szkoły i mała – póki co – liczba uczniów. Nie ma tu nauki zmianowej, nie ma ścisku, jest cicho, kameralnie i przyjaźnie. Pani dyrektor Joanna Stanuch-Piotrowicz chce sprofilować szkołę jako placówkę o zacięciu artystycznym, położyć akcent m.in. na rozwijanie uzdolnień plastycznych we współpracy z GDK i Liceum Plastycznym w Szczecinie.

Kolejny Dzień Otwarty już 16 marca. Tym razem przyszłym uczniom i ich rodzicom przedstawi się Szkoła Podstawowa nr 5.

Zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli przedstawione zostały w materiale zamieszczonym na naszej stronie internetowej.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.