Dzisiaj jest: 25 Lutego 2020 roku    |    Imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
czwartek, 11 lipca 2019 11:24

ZPA - przedłużamy termin składania ankiet

W ramach rozeznawania potrzeb mieszkańców na temat deklaracji przystąpienia do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego pozyskaliśmy dotychczas 84 ankiety. Termin ich składania przedłużamy do 31 lipca br.

Zgodnie z danymi zawartymi w dotychczas złożonych ankietach, kwota dofinansowania, o które ubiegać się będzie Gmina Goleniów wyniesie ponad 2 000 000 zł.

Kontynuujemy starania o uzyskanie środków finansowych UE w ramach RPO Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza oraz Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Dofinansowanie umożliwi osobom fizycznym wymianę pieców i kotłów węglowych na nowoczesne ekologiczne źródła ciepła oraz na termomodernizację domów mieszkalnych (docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji grzewczej). Dopiero w przypadku uzyskania przez Gminę Goleniów ww. dofinansowania, dotacje (granty) będą następnie przekazywane mieszkańcom w ramach ogłoszonego naboru.

Dotacja (grant) objąć może do 100% kosztów przedsięwzięcia, z tym że kwoty grantów ustalone zostały odgórnie na konkretne zadania, tj.: 7 500 zł na samą wymianę pieca/kotła opalanego węglem, 25000 zł – na wymianę pieca lub kotła opalanego węglem wraz z termomodernizacją częściową i 50 000 zł – na wymianę pieca lub kotła opalanego węglem wraz z termomodernizacją całkowitą.
W przypadku tego programu nie jest brany pod uwagę dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym.


Ankiety składać można w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, pl. Lotników 1 lub elektronicznie - przesyłając skan lub dokument podpisany elektronicznie (podpis elektroniczny, profil zaufany, e-dowód) na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub skrzynka ePUAP: /GG/SkrytkaESP.

docxPobierz ankietę na temat wymiany kotła lub pieca
docxPobierz ankietę na temat termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Na stronie 4 każdej z ankiet opisane zostały najważniejsze zasady przyznawania grantów!
Ankieta nie ma charakteru wiążącego.

Na złożonych 84 ankiet do programu kwalifikuje się 67. Pozostałe 17 nie zostało zakwalifikowanych z powodu błędów formalnych i/lub niespełnienia warunków.

Poniżej, mogą się Państwo zapoznać z prezentacją, jaka przedstawiana była podczas cyklu spotykań informacyjnych nt. Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego w dniach 24 czerwca – 5 lipca 2019 r.

Oprócz działań związanych z ZPA Gmina Goleniów przystępuje do programu "Czyste Powietrze".

pobierz program antysmogowy

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.