Dzisiaj jest: 24 Maja 2019 roku    |    Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena

Goleniów - Podańsko - Goleniów - GPP - Goleniów - Podańsko - Goleniów

Obowiązuje od 7.01.2019 r.

Linia nr 3

  Kurs 1 Kurs 2
Dworzec PKS - 14:40
Armii Krajowej - 14:45
Niepodległości - ZSP - 14:50
Wojska Polskiego - 14:54
Grunwaldzka - 14:58
Dworzec PKS - 15:04
Maszewska - 15:10
Maszewska - Policja - 15:12
Grunwaldzka - 15:19
Dworzec PKS 07:04 15:25
Stargardzka 07:11 15:30
Stargardzka 07:12 15:31
Podańsko 07:15 15:33
Podańsko 07:16 15:34
Podańsko 07:19 15:36
Helenów - Pętla 07:22 15:39
Jodłowa - SP3 07:25 15:42
Jodłowa II 07:27 15:44
Spacerowa 07:29 15:46
Dworzec PKS 07:32 15:47
Szkolna Garaże 07:35 15:50
Armii Krajowej 07:37 15:52
Przestrzenna 07:41 15:56
Komarowo - 16:04
GPP Abena 07:46 16:09
GPP Dancoal 07:48 16:10
GPP sia 07:50 16:11
GPP 4 (GPP Prologis) 07:52 16:13
GPP Weber 07:54 16:15
GPP Weber 08:12 16:16
GPP2 (GPP Prologis) 08:14 16:18
GPP sia 08:16 16:20
GPP Dancoal 08:18 16:21
GPP Abena 08:21 16:23
Przestrzenna 08:26 16:27
Wojska Polskiego 08:29 16:29
Szkolna Netto 08:31 16:31
Dworzec PKS 08:35 16:35
Stargardzka 08:42 16:42
Stargardzka 08:43 16:43
Podańsko 08:46 16:46
Podańsko 08:47 16:47
Podańsko 08:50 16:50
Helenów-Pętla 08:53 16:53
Jodłowa SP3 08:56 16:56
Jodłowa II 08:58 16:58
Spacerowa 09:00 17:00
Dworzec PKS 09:03 17:03
Grunwaldzka 09:07 -
Niepodległości - ZSP 09:12 -
Przestrzenna 09:17 -
Andersa 09:21 -
Dworzec PKS 09:25 -

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.