Dzisiaj jest: 18 Czerwca 2019 roku    |    Imieniny: Elżbieta, Paula, Marek
Wyświetlenie artykułów z etykietą: solectwa

Gmina Goleniów informuje, iż w dniu dzisiejszym zakończono prace związane z zadaniem pn: „Stworzenie punków informacji turystycznej w miejscowości Bolechowo, Borzysławiec, Burowo, Miękowo, Niewiadowo, Podańsko, Tarnowiec, Tarnówko, Żdżary, Komarowo, Krępsko, Kąty, Imno, Budno, Białuń, Łozienica". Wykonawcą robót była firma K.M.Z. Głodek Firma Usługowa z siedzibą w Goleniowie. Zadanie objęte było pomocą z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007/2013. Wysokość dofinansowania wyniosła 21 344 zł.

Do pobrania: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu

Dział: Miasto i Gmina

Gmina Goleniów informuje, iż w dniu dzisiejszym została podpisana umowa z Wykonawcą robót K.M.Z. Głodek Firma Usługowa z siedziba w Goleniowie na zadanie pn: „Stworzenie punktów informacji turystycznej w miejscowości Bolechowo, Borzysławiec, Burowo, Miękowo, Niewiadowo, Podańsko, Tarnowiec, Tarnówko, Żdżary, Komarowo, Krępsko, Kąty, Imno, Budno, Białuń, Łozienica". Na terenie w/w miejscowości zostaną ustawione gabloty informacyjno-ogłoszeniowe dwudrzwiowe, wykonane z aluminium i szkła hartowanego.

 

Zadanie finansowane jest ze środków EFRROW na lata 2007-2013.

Do pobrania: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

eu-leader-prow

Dział: Miasto i Gmina

Gmina Goleniów informuje, iż w dniu dzisiejszym została podpisana umowa o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007/2013.

Dofinansowanie dotyczy realizacji zadania pn: „Stworzenie punktów informacji turystycznej w miejscowości Bolechowo, Borzysławiec, Burowo, Miękowo, Niewiadowo, Podańsko, Tarnowiec, Tarnówko, Żdżary, Komarowo, Krępsko, Kąty, Imno, Budno, Białuń, Łozienica" za pomocą gablot turystyczno-informacyjnych.

Kwota dofinansowania wynosi 21 344,00 złotych.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 03 kwietnia 2015 08:50

Krok w stronę S6

W kwietniu br. ma się odbyć drugi etap przetargu na budowę drogi ekspresowej S6 na odcinkach Goleniów-Nowogard (19 km) i Nowogard-Płoty (20 km).

Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę odcinka S6 między Goleniowem a Koszalinem ma nastąpić w październiku 2015, rozpoczęcie budowy planowane jest na marzec 2017, a jej zakończenie w drugim kwartale 2019 roku.

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 02 kwietnia 2015 08:02

Wybory do izb rolniczych

W niedzielę, 31 maja br. odbędą się wybory do izb rolniczych – samorządu zawodowego rolników.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 30 marca 2015 11:30

Wybory sołtysów - harmonogram

Zbliża się czas wyborów nowych sołtysów. Niżej podajemy harmonogram zebrań wiejskich, na których dotychczasowi sołtysi będą rozliczać swoje kadencje i zostanie dokonany wybór nowych sołtysów. Będą sprawować swoją funkcję przez cztery lata.

Dział: Miasto i Gmina

Zdzisława Galant, Sołtys Budna została Przedsiębiorczą Kobietą Wiejską Roku 2014. W internetowych głosowaniu w plebiscycie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej pokonała 11 kandydatek.
Podczas swojej pracy na stanowisku sołtysa doprowadziła m.in. do wyremontowania świetlicy wiejskiej ze środków gminnych, stworzenia placu zabaw i boiska.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 09 marca 2015 08:20

Duże pieniądze na projekty energetyczne

Nawet 200 tysięcy euro wsparcia, pokrywające do 90 procent wartości inwestycji, jeszcze w tym roku będzie można otrzymać na budowę instalacji do produkcji odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 02 marca 2015 08:49

Teren będzie uprzątnięty

Za pośrednictwem profilu na facebooku otrzymaliśmy informację o fatalnym stanie otoczenia sklepu „Biedronka" na granicy Załomia i Pucic.

Zgłoszenie zostało przekazane do Straży Miejskiej. Jeszcze w środę strażnicy skontrolowali wskazane miejsce i potwierdzili, że faktycznie okolica zaśmiecona jest plastykowymi workami, opakowaniami po żywności i temu podobnymi. Straż Miejska ustaliła właścicieli działek, na których stoi sklep i z nim sąsiadujących, po czym wydała nakaz uprzątnięcia terenu w ciągu 7 dni.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 25 lutego 2015 12:18

Chodniki w Rurzycy

Trwają już prace przy budowie chodnika wzdłuż drogi biegnącej przez Rurzycę. Jest to wspólna inwestycja powiatu i gminy Goleniów.

Dział: Miasto i Gmina
Strona 10 z 14

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.