Dzisiaj jest: 3 Grudnia 2021 roku    |    Imieniny: Franciszek, Hilary, Ksawery

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

poniedziałek, 30 maja 2011 08:00

Nowe przepisy dla rowerzystów

Od 21 maja tego roku obowiązują nowe przepisy regulujące ruch rowerowy. Nie upowszechniły się jeszcze na pewno w świadomości uczestników ruchu drogowego, a ich stosowanie wymaga dokładniejszej wiedzy. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Definicja drogi dla rowerów

Dotychczas drogi dla rowerów były dostępne tylko dla pojazdów jednośladowych. Zgodnie z nowymi przepisami będą mogły z nich legalnie korzystać również pojazdy wielośladowe, jak np. riksze, rowery z dwukołową przyczepką. Należy pamiętać że tam, gdzie rowerzysta ma dostępną drogę dla rowerów, nie może poruszać się po jezdni. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy droga dla rowerów biegnie w innym kierunku niż ten, w którym jedzie rowerzysta – wtedy bez przeszkód może poruszać się po jezdni.

Definicja roweru i wózka rowerowego

Od tej pory rowerem będzie każdy „pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem". Poza tym rower ze wspomaganiem elektrycznym również będzie klasyfikowany jako rower - do tej pory nie był przypisany do żadnej kategorii pojazdów. Pojazdy, które przekraczają 0,9 m szerokości są natomiast definiowane jako wózki rowerowe. Z racji swoich wymiarów oraz masy nie mogą one poruszać się po drogach dla rowerów, a osoba prowadząca musi mieć ukończone 17 lat.

Definicja pasa ruchu dla rowerów i śluzy rowerowej

Pas ruchu dla rowerów stanowi część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku. Pasy ruchu mają dokładnie taką samą funkcję i znaczenie prawne, jak drogi dla rowerów. Dlatego też, kiedy rowerzysta ma do dyspozycji pas rowerowy, nie może poruszać się ani po chodniku, ani po samej jezdni. Kierowcy samochodów powinni pamiętać natomiast, że nie mogą wjeżdżać, zatrzymywać się oraz parkować na pasach przeznaczonych dla rowerzystów.
Kolejną nowością w prawie drogowym jest śluza rowerowa. Rozwiązanie to stosowane jest już w krajach zachodnich. Jest to przestrzeń dla rowerów usytuowana między tarczą skrzyżowania a linią zatrzymania dla samochodów przed sygnalizacją świetlną (wyróżniona zazwyczaj innym kolorem nawierzchni). Kiedy auta zatrzymują się na czerwonym świetle, rowerzyści mogą minąć je i wjechać do śluzy, ustawiając się przed samochodami. Po zmianie świateł na zielone, rowerzysta jako pierwszy wjeżdża na skrzyżowanie i bezpiecznie udaje się w wybranym przez siebie kierunku.

Jazda rowerem środkiem pasa na skrzyżowaniu

Dotychczas rowerzyści (tak jak kierowcy innych pojazdów) zobowiązani byli do jazdy jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Nowe przepisy zmieniają ich sytuację i mogą oni jechać środkiem pasa. Zmiana w przepisach zapobiec ma sytuacjom, w których kierujący samochodem wyprzedza na skrzyżowaniu rowerzystę, a następnie skręca w prawo zajeżdżając mu drogę. Po zjechaniu ze skrzyżowania, rowerzysta znów musi trzymać się możliwie najbliżej prawej krawędzi jezdni.

Wyprzedzanie przez rower wolno jadących pojazdów z prawej strony

Do tej pory rowerzysta, który chciał wyprzedzić jadące wolniej od niego auta (np. w korku), musiał zjechać na lewą stronę. Nowelizacja legalizuje dość powszechne wśród rowerzystów wyprzedzanie wzdłuż prawego krawężnika.

Jazda obok siebie

Zmienione przepisy zezwalają na jazdę rowerem obok innego roweru. Należy jednak pamiętać, że ma to zastosowanie tylko wówczas, gdy nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu drogowego albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Pierwszeństwo na przejeździe rowerowym

Zgodnie z nowym przepisem, pierwszeństwo na przejeździe rowerowym (gdy droga dla rowerów przecina jezdnię), w sytuacji gdy auto skręca z drogi głównej w prawo/lewo - ma rowerzysta. Do tej pory polskie prawo nie definiowało pierwszeństwa w tej sytuacji. Nowy zapis jest zgodny z Konwencją Wiedeńską o Ruchu Drogowym, którą Polska ratyfikowała w latach 70. ubiegłego wieku.

Wyprzedzanie rowerzysty

Zrezygnowano z zapisu, który obligował rowerzystę do zatrzymania się w przypadku, gdy kierowca samochodu miał problem z jego wyprzedzeniem.

Rowerzysta na chodniku

Rozszerzono listę sytuacji, w których rowerzysta może poruszać się po chodniku. Do tej pory było to możliwe tylko wtedy, gdy rowerzysta opiekował się jadącym rowerem dzieckiem w wieku do 10 lat lub gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów był dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosiła co najmniej 2 m i brakowało wydzielonej drogi dla rowerów. Z dniem wejścia w życie nowych przepisów rowerzysta będzie mógł korzystać z chodnika także w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła). W takiej sytuacji rowerzysta pamiętać jednak musi o tym, że na chodniku pierwszeństwo zawsze ma pieszy.

Powyższa zmiana w przepisach odbierana jest przez niektórych rowerzystów jako przyzwolenie na jazdę rowerem po chodnikach w dowolnych sytuacjach. Nie jest tak, bowiem należy brać pod uwagę zaistnienie któregoś ze wskazanych warunków. Rowerzyści pokazani na naszych zdjęciach złamaliby zarówno stare przepisy, jak też i obecnie obowiązujące. Ani dzieckiem na rowerze nikt się tu nie opiekuje, ani chodnik nie ma wymaganych 2 m szerokości, ani pogoda nie jest zła. Naśladownictwo w każdym wypadku niewskazane !

Przewóz dzieci w przyczepkach rowerowych

Rodzice, którzy przewożą swoje dzieci w coraz bardziej popularnych przyczepkach rowerowych, odetchną z ulgą. Od teraz będzie to można robić legalnie. Przyczepki rowerowe są bezpieczniejsze od plastikowych fotelików, w razie wypadku dziecko chronione jest bowiem przez konstrukcję przyczepki. Istotne jest także to, że w razie wywrotki rodzica przyczepka nie przewraca się razem z rowerem.

Do najczęściej popełnianych do tej pory wykroczeń przez rowerzystów należy zaliczyć:

1.    jazdę po przejściach dla pieszych,
2.    jazdę chodnikiem poza pewnymi wyjątkami,
3.    wjeżdżanie na jezdnię przed jadący pojazd,
4.    jazdę obok innego uczestnika ruchu,
5.    nie używanie świateł w czasie od zmierzchu do świtu,
6.    brak obowiązkowego wyposażenia roweru w światła, dzwonek i hamulec,
7.    jazdę rowerem w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

Za popełnienie tych wykroczeń groziło nałożenie grzywny w postępowaniu mandatowym (zazwyczaj 100 zł) lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu za popełnienie wykroczenia wymienionego w pkt 7.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.