Dzisiaj jest: 22 Października 2021 roku    |    Imieniny: Halki, Filipa, Przybysława

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XXXV Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 30 czerwca 2021 - 09:00

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 10 maja 2021 r. oraz XXXIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 26 maja 2021 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Panu Sylwestrowi Aleksandrowi Górznemu.
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Panu Władysławowi Wasylinka.
 6. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Goleniów.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Goleniów na rok szkolny 2021/2022.
 9. Projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy użyczenia nieruchomości znajdującej się w Goleniowie przy ulicy J. Matejki 3.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyjaśnienia wątpliwości zawartych w piśmie mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 05 lutego 2021 r.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o udzieleniu odpowiedzi wnoszącej pismo z dnia 21 marca 2021 r.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o udzieleniu odpowiedzi wnoszącej pismo z dnia 21 marca 2021 r.
 15. Projekt uchwały w sprawie wezwania mieszkanki Gminy Goleniów do sprecyzowania żądań zawartych w „piśmie z dnia 28 kwietnia 2021 r.”.
 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których działalność została ograniczona z powodu COVID-19.
 17. Interpelacje radnych i zapytania.
 18. Wolne wnioski.
 19. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 20. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 21. Informacje Przewodniczącego Rady.
 22. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.