Dzisiaj jest: 5 Grudnia 2022 roku    |    Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert
Szkoły, edukacja

Wspólne spotkania burmistrza Krupowicza z organami prowadzącymi przedszkola niepubliczne, nauczycielami oraz zainteresowanymi mieszkańcami przyniosły kompromis.

Beneficjenci, którzy złożyli wnioski w pierwszym naborze programu „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR", mogą od dziś (czwartek, 28 października) odbierać przyznany sprzęt komputerowy. 
Laptopy można odbierać w Ośrodku Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej "Żółty Domek", ul. Pocztowa 2 wyłącznie po kontakcie telefonicznym pod tel. 531 161 231.

Nowe miejsca w gminnych oddziałach przedszkolnych

środa, 26 października 2022 18:30

Są już pierwsze zgłoszenia na wolne miejsca w dostępnych od dzisiaj gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
Gmina Goleniów zwiększa liczbę darmowych miejsc dla przedszkolaków, aktywnie włączając się w walkę z kryzysem gospodarczym.

Gmina Goleniów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie.
Oferty należy składać w terminie do 27 maja 2022 r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym adresata, z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie".

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora szkół i przedszkoli:

 • Przedszkola Publicznego nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie, ul. Akacjowa 19, 72-100 Goleniów;
 • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie, ul. J. Kilińskiego 11, 72-100 Goleniów;
 • Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie, ul. Szarych Szeregów 14, 72-100 Goleniów;
 • Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie, ul. Szczecińska 36, 72-100 Goleniów;
 • Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie, ul. Lipowa 14, 72-105 Lubczyna;
 • Zespołu Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach, 72-132 Mosty 4.

Termin składania ofert do dnia 31.03.2022 r.

Osoba do kontaktu: Iwona Kaźmierczak-Gul, tel.: 91 46 98 282

Link do ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej: http://goleniow-bip.alfatv.pl/strony/26915.dhtml

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o rekrutacji do: przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych.

Rodzice składają wnioski do wybranych przedszkoli i szkół w terminach:
- rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych od 1 do 31 marca 2022 r.,
- rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 do 31 marca 2022 r.

Stypendia artystyczne przyznane

poniedziałek, 07 lutego 2022 12:58

Za wybitne osiągnięcia na międzynarodowych konkursach muzycznych burmistrz Gminy Goleniów przyznał stypendia artystyczne: Annie Kierzynkowskiej i Konradowi Janiszewskiemu.
Młodzi muzycy przez najbliższe pół roku będą otrzymywać stypendium w wysokości 400 zł miesięcznie.

Wyprawka szkolna 2021

wtorek, 24 sierpnia 2021 13:55

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów szkół ponadpodstawowych, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego można składać w szkołach w trzech terminach do: 9 i 24 września oraz 8 października br.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: dyrektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

czwartek, 24 czerwca 2021 12:13

Przedstawiamy skrócony harmonogram zakończenia roku szkolnego w szkołach podstawowych w Gminie Goleniów.

Półkolonie w Bibliotece Miejskiej

poniedziałek, 07 czerwca 2021 09:21

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna rozpoczęła dziś rezerwację miejsc na półkolonie letnie.

Podczas rezerwacji telefonicznej pod nr tel. 783 187 343, 667 904 914 lub 667 904 915 należy podać: imię i nazwisko dziecka, jego wiek, numer telefonu kontaktowego oraz datę wybranego turnusu.

Półkolonie w GDK

niedziela, 23 maja 2021 21:33

Goleniowski Dom Kultury planuje w tym roku osiem turnusów wakacyjnych półkolonii.

Zapisy odbywać się będą się w sali koncertowej GDK w dwóch turach - I tura od 9 czerwca 2021 r. w godz. 16:00-20:00, w kolejnych dniach w godz. 8:30-15:30, II tura 16 czerwca 2021 r. w godz. 8:30-15:30 do momentu wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 25 czerwca.

Dyrektorzy przedszkoli zapraszają do udziału w postępowaniach prowadzonych w trybie negocjacyjnym na przygotowywanie i dostarczanie prawidłowo zbilansowanych posiłków dla dzieci.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach zaprasza do udziału w postępowaniu na zadanie pn."Przygotowywanie i dostarczanie prawidłowo zbilansowanych posiłków dla dzieci z Przedszkola Publicznego i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach, w celu umożliwienia korzystania z posiłków" prowadzonym w trybie negocjacyjnym.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o rekrutacji do:

 • przedszkoli publicznych, 
 • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
 • klas pierwszych szkół podstawowych.

Gmina otrzymała 395.000 zł na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 7.7 Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wyprawka szkolna 2020

wtorek, 18 sierpnia 2020 10:38

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów szkół ponadpodstawowych, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego można składać w szkołach w trzech terminach do: 8 i 25 września oraz 9 października.

Ograniczenia w zajęciach szkolnych

środa, 11 marca 2020 09:29

Do dzisiaj w Goleniowie nie stwierdzono żadnego zachorowania na chorobę COVID-19. Aby ten stan utrzymać, Burmistrz Gminy Goleniów podejmuje działania ograniczające ryzyko ewentualnego zakażenia się wirusem SARS-Cov-2.
Odwołane zostają do odwołania wszystkie zajęcia dodatkowe, które odbywają się w gminnych szkołach. Od dziś zawieszamy też zajęcia z pływania na basenie FALA, w których uczestniczą uczniowie naszych szkół. Pływalnia od dziś jest zamknięta do odwołania.

SP w Kliniskach zatrudni księgowego

piątek, 28 lutego 2020 10:21

Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich ogłosiła nabór na stanowisko głównego księgowego.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

piątek, 21 lutego 2020 11:28

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Strona 1 z 13

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.