Dzisiaj jest: 15 Września 2019 roku    |    Imieniny: Albin, Nikodem, Roland

Zasłużeni Mieszkańcy Gminy Goleniów

Na mocy uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2000 roku rozpoczęto nadawanie tytułu "Zasłużonego mieszkańca Gminy Goleniów". Przyznaje go Rada Miejska na wniosek Kapituły zgodnie z przyjętym regulaminem. Dotychczas wyróżnieni zostali:

Józef Sorys

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/321/01

Zamieszkał w Goleniowie w 1947 roku, gdzie przez całe życie pracował jako lekarz niosący pomoc wszystkim mieszkańcom gminy. Jest przykładem człowieka cieszącego się dużym społecznym i zawodowym uznaniem, umiejętnie godzącym pracę zawodową i życie rodzinne. Wnioskodawcą nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów był Polski Związek Emerytów i Rencistów - Zarząd Oddziału Rejonowego w Goleniowie.

 

Zenon Kowalski

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/322/01

Okres wojny spędził w obozach koncentracyjnych w Gross Rosen i Dachau. Ciężko chory osiadł w Goleniowie w 1945 roku, gdzie pracował przy odgruzowywaniu miasta i przywracaniu go do normalnego funkcjonowania. Przez wiele lat angażował się w pracę społeczną kierując jako prezes Związkiem Inwalidów Wojennych. Wnioskodawcą nadania tytułu był Zarząd Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Goleniów.

 

Tadeusz Grabski

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/335/01

Od maja 1944 służył w I Armii Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki w 6 Dywizji, 16-tym pułku piechoty "Kołobrzeskim". Szlak bojowy wiódł T. Grabskiego od Warszawy do Berlina. W Goleniowie osiadł w 1947 roku gdzie pracował w Fabryce Opakowań Blaszanych. Wnioskodawcą nadania tytułu był Zarząd Koła Gminno-Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

 

Stanisław Karp

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/336/01

W Goleniowie osiadł w 1945 roku po powrocie z robót przymusowych w Haligenbei w Niemczech.. Od 1946 roku pracował w PSS "Społem" a następnie w Przedsiębiorstwie Obróbki Metali w Goleniowie, skąd w 1982 przeszedł na zasłużoną emeryturę. Przez wiele lat sprawował funkcję radnego. Przez wiele lat angażował się w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Wnioskodawcą nadania tytułu był Zarząd Miejsko-Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Goleniowie.

 

Jan Kasicki

Jan KasickiNa mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/337/01

Uczestnik wojny obronnej w 1939 roku - zwiadowca w Wołyńskiej Brygadzie Kawalerii i uczestnik walk o Kłobuch i Mokre. W marcu 1944 wstąpił do I Armii Wojska Polskiego, walcząc od miejscowości Jurii do Berlina. W 1945 roku osiedlił się w Glewicach, gdzie do roku 1980 prowadził gospodarstwo rolne. Prze wiele lat bardzo aktywny społecznie pełniąc wiele funkcji społecznych i samorządowych. Wnioskodawcą nadania tytułu był Zarząd Koła Miejsko - Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Goleniowie.

 

Władysław Kiełbasiński

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/338/01

Od 1957 roku przebywa w Goleniowie współtworząc jednostkę lotniczą. Wcześniej służył jako "cichociemny" w Armii Krajowej, skąd w 1945 r. trafił do Wojska Polskiego służąc w nim do 1975 r. Przebywając na emeryturze angażował się w działalność społeczną m. in. w Kole Byłych Żołnierzy Zawodowych i Polskim Związku Wędkarskim. Wnioskodawcą nadania tytułu był Zarząd Koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych w Goleniowie.

 

Jan Kubinowski

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/339/01

Był uczestnikiem wojny obronnej 1939 roku, służył jako żołnierz zawodowy, dowódca plutonu w brygadzie Generała Kleeberga w 88 pułku Strzelców Poleskich. Po powrocie z wojny ukrywał się przed zsyłką na Syberię. Do Goleniowa przyjechał w 1945 roku i tu pozostał na stałe, pracując w Zakładach Drzewnych. Jest znanym kombatantem i wielkim patriotą, biorącym aktywny udział w życiu społecznym. Wnioskodawcą nadania tytułu był Zarząd Koła Gminno-Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Goleniowie.

Zmarł 26.07.2006 r.

 

Władysław Rybarski

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/340/01

Mieszkaniec Goleniowa od 1957 roku, od chwili ukończenia studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez pierwsze dwa lata pracował jako instruktor w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, a następnie aż do emerytury jako jej dyrektor. Znany z licznych inicjatyw i organizacji całej gamy imprez kulturalnych, spotkań z pisarzami i ludźmi kultury. Był czynnym i bardzo aktywnym działaczem Goleniowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Wnioskodawcą nadania tytułu był Zarząd Podregionu NSZZ "Solidarność" w Goleniowie.

 

Wiktor Dąbrowski

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/412/02

Mieszkaniec Goleniowa od 1966 r., od chwili przeniesienia do Jednostki Wojskowej w Glewicach. Przez prawie 20 lat pracował w Zarządzie Pracowniczych Ogródków Działkowych "Ina" w Goleniowie i pełnil funkcję wiceprezesa Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie. Jego dorobkiem jest m. in. założenie 1000 działek. Dzięki swej pracy i zaangażowaniu zdobył szacunek i uznanie kilku tysięcy mieszkańców Goleniowa.

 

Maria Król

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/490/02

Mieszkanka Goleniowa od 1948 roku. Znana jest ze swych zasług dla rozwoju goleniowskiego rzemiosła. Będąc kierownikiem Cechu Rzemiosł Różnych dała się poznać jako niestrudzony działacz gospodarczy. Wielokrotnie odznaczana. Matka Chrzestna m/s Goleniów. Jest inicjatorką powstania Domu Rzemiosła w Goleniowie, odrestaurowania Bramy Wolińskiej i wielu innych przedsięwzięć. Wnioskodawcą nadania tytułu była grupa 29 kobiet mieszkanek Gminy Goleniów.

 

Feliksa Żukowska

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/214/03

Mieszkanka Goleniowa od 1945 r. Do roku 1960 pracowała w naszym mieście, gdzie w wyniku wcześniejszych chorób przeszła na rentę inwalidzką. Całe życie brak pracy zawodowej rekompensowała aktywną pracą społeczną. Od lat kieruje Oddziałem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Goleniowie, aktywnie pracuje w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Inwalidów Wojennych. Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szczecinie.

 

Ks. Dziekan Bogdan Schmidt

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr Uchwała Nr XX/268/04

W 1974 roku objął probostwo przy Kościele św. Jerzego w Goleniowie. Dzięki swojemu zaangażowaniu już w sześć lat później rozpoczął rozbudowę kościoła parafialnego. Otrzymał tytuł kanonika, a wkrótce został dziekanem dekanatu Goleniów. Niestrudzenie kontynuuje duszpasterstwo w parafii, która dzięki niezwykłej osobowości i charyzmie księdza proboszcza jest zawsze pełna oddanych mu ludzi. Parafianie wiedzą, że mogą liczyć na swojego proboszcza. Bardzo istotne dla księdza Bogdana jest zaufanie i życzliwość parafian.

 

Henryk Woźniak

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/371/05

Pan Henryk Woźniak w wieku 14 lat został przymusowo zesłany na roboty w Niemczech. W sierpniu 1940 roku został przywieziony ze swej rodzinnej miejscowości Konin do Goleniowa. W dniach 5 i 6 marca 1945 roku był świadkiem walk o miasto oraz wkroczenia wojsk Armii Czerwonej jak sam wspomina "o godzinie 14:30, 7 marca Rosjanie wkroczyli od strony Miękowa do Goleniowa".
W sierpniu 1945 ożenił się pozostając jak się okazało na całe życie w naszym mieście. Przez kilka miesięcy prowadził własną działalność zarobkową organizując transport konny do Szczecin Dąbia. Następnie rozpoczął pracę w Polskich Kolejach Państwowych, z których w 1982 przeszedł na emeryturę.
Dziś wśród odwiedzających licznie Goleniów byłych niemieckich mieszkańców cieszy się dużym zaufaniem i sympatią. Bardzo chętnie oprowadza grupy niemieckie pokazując im miasto, jego dbałość o przeszłość i wykazywany szacunek do niej wyrażany między innymi poprzez budowę pomników upamiętniających tereny byłych cmentarzy.

 

Siostra Maria Matijczuk

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/89/03

Przybyła do Goleniowa w 1949 roku. Był tu wówczas tylko jeden lekarz, dr Józef Sorys. Brak personelu medycznego powodował, że była o różnych porach dnia i nocy wzywana do chorych, którym bezinteresownie pomagała. O jej popularności wśród mieszkańców świadczy fakt, że otrzymała zdecydowanie najwyższą ilość głosów spośród wszystkich kandydatów do tytułu "Goleniowianina Roku".

Zmarła w grudniu 2003 r.

 

Marian Kostrzewa

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/457/05

Urodzony w 1926 r. w Otwocku, członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Goleniowie, Członek Armii Krajowej, uczestnik walk o wolną Ojczyznę. Torturowany i prześladowany, osadzony w więzieniu za swoje przekonania i ideały.
Mieszkaniec Goleniowa od 30 lat. Od początku swego zamieszkania w Goleniowie prowadził działalność usługowo-rzemieślniczą, jednocześnie społecznie działając w Cechu Rzemiosł Różnych. Przez szereg lat pomagał ludziom biednym, starszym i chorym malując i remontując ich mieszkania na własny koszt.
W zeszycie, w którym odnotowywał dziesiątki nazwisk osób, którym pomagał, znajdują się też takie zapiski: "Bardzo z całego serca dziękuję. ... W domu nigdy nie było pieniędzy na malowanie, bo jesteśmy biedni. Gdy Pan Marian wymalował nam mieszkanie, w domu zapanowała wielka radość."
Jest osobą opiekuńczą, otwartą na ludzką niedolę. Ta ofiarna praca trwała aż do przejścia na emeryturę.
Obecnie Pan Kostrzewa opiekuje się mogiłami i miejscami pamięci żołnierzy poległych na terenie gminy w czasie II wojny światowej. Ponadto poświęca swój wolny czas i pieniądze na odnawianie zaniedbanych i opuszczonych grobów na cmentarzu komunalnym.

 

Tadeusz Jakubik

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/533/06

Urodził się w 1917 r. w miejscowości Pawłosiów na Wołyniu. W połowie sierpnia 1939 r. bierze udział w walkach w obronie ojczyzny od Hrubieszowa przez Chełm, Biłgoraj, Ulanów. Po rozwiązaniu batalionu powraca do domu, gdzie w dniu 10 lutego 1940 r. wraz z rodziną zostaje wywieziony na Sybir. Po strasznych przeżyciach w nieludzkich warunkach, w których umiera mu ojciec i dwie siostry, w grudniu 1941 r. wstępuje do armii gen. Andersa. Przeszedł szlak bojowy poprzez Iran, Irak, Palestynę, Egipt i Włochy. W walkach w Iranie stracił oko. Strzelać z jednym okiem nie mógł więc został sanitariuszem. Pod Monte Cassino przeszedł najbardziej koszmarny okres wojenny, gdzie wszystko, co do tej pory przeżył zbladło wobec tego, co działo się na tym wzgórzu z klasztorem. Dwa tysiące zabitych i trzy i pół tysąca rannych to obraz po bitwie, który na zawsze pozostaje w pamięci Pana Jakubika i nie pozwala zapmnieć tych strasznych rzeczy, cierpienia i śmierci tylu ludzi.
Po zakończeniu wojny, gdy chciał wracać do Polski, do swojego domu, na drodze stanęła mu wielka polityka. Zmuszony wracać do kraju przez Kanadę, gdzie dotarł aż pod Alaskę, wrócił do Polski w grudniu 1948 r. W lutym 1949 r. wraz z żoną Jadwigą przyjeżdza do Goleniowa. Podejmuje pracę w Zakładach Drzewnych w Goleniowie, gdzie przepracował nieprzerwanie aż do przejścia na emeryturę.

 

Ludwik Grycz

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/545/06

Urodził się 12.09.1920 r. w Rusocinie pow. Śrem. W wieku 17 lat rozpoczyna trzyletnią praktykę zawodową w Leśnictwie Zwierzyniec Nadleśnictwa Kórnik. Od stycznia 1940 r. do czerwca 1945 r. pracuje jako robotnik przymusowy w Nadleśnictwie Kórnik.
Przybywa do Goleniowa 1 lipca 1945 r. jako 15-ty osadnik i zostaje upoważniony do utworzenia nadleśnictwa na Pomorzu Zachodnim. W okresie dwóch i pół miesiąca organizuje biuro Nadleśnictwa w Goleniowie, sam natomiast obejmuje leśnictwo Bukowina (aktualnie Zabrodzie), w którym pracuje przez szesnaście lat.
Aktywnie włącza się w organizację życia społeczno-gospodarczego na zniszczonej po pożodze wojennej ziemi goleniowskiej. W lutym 1946 r. wspólnie z kilkoma pierwszymi mieszkańcami zakłada Bank Spółdzielczy w Goleniowie, który do dziś świadczy usługi dla mieszkańców naszej gminy. Jako posiadacz dwóch wkładów po 5 tyś złotych jest udziałowcem tego banku do 1960 r.
Na początku lat pięćdziesiątych, wspólnie z grupą rolników zakłada Kółko Rolnicze w Goleniowie, gdzie przez wiele lat jako członek zarządu działa i pracuje na rzecz rolników. Za tą działalność zostaje wyróżniony medalem "Zasłużony Pracownik Rolnictwa" w 1983 r. i Medalem za Zasługi dla Kółek Rolniczych w 1987 r. Ponadto w 1965 r. wyróżniony został Medalem za Obronę Ojczyzny.
W latach sześćdziesiątych nabywa gospodarstwo rolne, które wraz z żoną prowadzi do 1982 r.
Oprócz ciężkiej pracy w gospodarstwie rolnym pracuje zawodowo. W latach 1960-1964 pracuje w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Goleniowie, w l. 1968-1983 w Szpitalu Powiatowym w Goleniowie, następnie w latach 1983-1986 r. w Przedsiębiorstwie Obróbki Metali, skąd przechodzi na emeryturę.

 

Marek Karpiński

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XI/98/07

Urodzony w 1946 roku. Najbardziej znany goleniowski kardiolog z drugim stopniem specjalizacji, od 1983r. ordynator oddziału chorób wewnętrznych szpitala powiatowego w Goleniowie Za swoje poświęcenie i zaangażowanie w niesieniu pomocy ludziom chorym, zwłaszcza w starszym wieku, otrzymuje dziesiątki podziękowań od pacjentów i ich rodzin, wdzięcznych za fachową pomoc lekarską, cierpliwość i życzliwość, którymi otacza wszystkich pacjentów. Wielki autorytet doktora Marka Karpińskiego oraz jego osobiste zaangażowanie przyczyniły się do pozyskania znacznych środków finansowych od gminy Goleniów oraz innych gmin naszego powiatu na wyposażenie oddziału wewnętrznego szpitala w specjalistyczny sprzęt medyczny do ratowania zdrowia i życia pacjentów.

 

Jan Dyczkowski

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/288/08

Urodzony w 1933 roku. Uhonorowany został za działalność społeczną i związkową. Do Goleniowa przybywa wraz z rodzicami jesienią 1948 r. i jako nastolatek uczestniczy w sukcesywnym odgruzowywania miasta po zniszczeniach wojennych. Po aktywnym życiu zawodowym, za przynależność do związku zawodowego w 1983 r. zostaje zwolniony z pracy w Sądzie Rejonowym Goleniowie i przechodzi na rentę. W latach 1972-1976 pełni społeczne funkcje ławnika i kuratora przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie. Od 1989 r. aktywny działacz NSZZ „Solidarność” , gdzie kolejno sprawuje funkcje Zastępcy Przewodniczącego Podregionu Goleniów (1990-2002) i Przewodniczącego Koła Miejskiego (1998-2002). W latach 1998-2002 pełni mandat radnego Rady Miejskiej w Goleniowie. W latach 2000-2002 członek Powiatowej Rady Zatrudnienia przy PUP w Goleniowie, w latach 1998-2001 członek Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goleniowie. W okresie minionych 10 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela i Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów. W okresie najwyższej aktywności społecznej sprawował jednocześnie aż 12 funkcji społecznych. Jego pasją w wieku senioralnym stał się mały domek wiejski z ogrodem i malarstwo. Obrazy, które namalował, doczekały się trzech wystaw w Bibliotece w Goleniowie i czterech w Domu Kultury w Maszewie. Jego obraz olejny Papieża Jana Pawła II od 2006 r. zdobi kościółek w Mostach.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.