Dzisiaj jest: 20 Czerwca 2021 roku    |    Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

wtorek, 23 października 2018 11:47

Wkrótce „Taxi dla seniora”

Dobiegają końca przygotowania do wdrożenia usługi polegającej na bezpłatnym przewozie taksówkami mieszkańców Gminy Goleniów, którzy mają 70 i więcej lat. Usługę będzie można zamawiać prawdopodobnie już od przyszłego tygodnia.

Przewozy (ta sama osoba maksymalnie 4 razy w trakcie edycji projektu) będą wykonywane na terenie Gminy Goleniów. Celem wyjazdu będzie mogła być wizyta w urzędzie, na cmentarzu bądź w placówce medycznej. Potrzebę przewozu trzeba będzie zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Seniorowi będzie mógł towarzyszyć jeden opiekun, który za przejazd nie będzie płacić. Szczegóły usługi określi regulamin, który wkrótce zostanie podany do publicznej wiadomości.

Gmina Goleniów w tym tygodniu zleci obsługę usługi „Taxi dla seniora” Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, które zawrze umowę z korporacją taksówkową mającą realizować przewozy. Stowarzyszenie otrzyma od Gminy Goleniów środki potrzebne na obsługę programu, którego pierwsza edycja zaplanowana jest na okres od 29 października do 14 grudnia br. Półtora miesiąca pozwoli zorientować się w rzeczywistym zapotrzebowaniu na taką usługę i zebrać doświadczenia potrzebne do jej sprawnej realizacji w przyszłości.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.