Dzisiaj jest: 8 Października 2022 roku    |    Imieniny: Brygida, Pelagia, Marcin

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 
środa, 12 maja 2021 13:14

Szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

W związku ze zbliżającym się corocznym terminem szczepienia psów przeciwko wściekliźnie Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o zasadach szczepienia psów na terenie powiatu goleniowskiego.

Podczas epidemii COVID-19 organizowanie akcji szczepień w jednym miejscu jest zakazane. Szczepienie psów może odbywać się wyłącznie w siedzibie posiadacza zwierzęcia (psa).
W związku z powyższym sołtysi będą dokonywać zgłoszeń do zakładów leczniczych, które prowadziły szczepienia zwierząt w roku ubiegłym oraz będą ustalać terminy szczepień.

Mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii izbach lekarsko - weterynaryjnych (t.j Dz.U. z 2019 poz. 1140) do wykonywania szczepień psów przeciwko wściekliźnie są upoważnieni lekarze weterynarii, którzy świadczą usługi w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Tym samym ustawodawca jednoznacznie uzależnia wykonanie czynności weterynaryjnych między innymi szczepienia psów przeciwko wściekliźnie w zakładach leczniczych dla zwierząt. Jednak zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii izbach lekarsko - weterynaryjnych usługi weterynaryjne (między innymi szczepienia psów przeciwko wściekliźnie ) mogą być świadczone na podstawie zgłoszenia posiadacza zwierzęcia poza siedzibą zakładu. Nie uwzględniono w niniejszym przepisie rejonizacji świadczenia usług. Art. 56. ust 3 ustawy o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. t.j z 2020 r. poz.1421) jednoznacznie wskazuje, iż obowiązek szczepienia zwierzęcia a tym samym doprowadzenie go do miejsca szczepień (zakładu leczniczego) ciąży na posiadaczu zwierzęcia. Przeprowadzanie akcji zbiorowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie poza zakładem leczniczym dla zwierząt wynika bardziej z prawa zwyczajowego i nie znajduje oparcia w przepisach regulujących powyższą kwestię.
Reasumując: mając na uwadze oczekiwania społeczne, dobro publiczne i od wielu lat zwyczajowo przyjęty system szczepienia psów przeciwko wściekliźnie możliwe jest szczepienie poza zakładem leczniczym dla zwierząt po wcześniejszym zgłoszeniu wizyty przez posiadacza zwierzęcia lub grupę posiadaczy np. sołtysa do zakładu leczniczego (lekarza weterynarii) i uzgodnieniu terminu przeprowadzenia szczepienia.

W załączeniu: pdfpełna treść pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.