Dzisiaj jest: 20 Czerwca 2021 roku    |    Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

Zapraszamy do zapoznania się fotogalerią z przebiegu prac remontowych.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w serwisach gminy Goleniów nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Zebrane cookies przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Biura. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Ustawienia dotyczące cookies możesz zawsze zmienić w swojej przeglądarce.

wsparcie seniorow

 1. Z projektu mogą bezpłatnie korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy Goleniów, którzy ukończyli 70. rok życia, (z wyłączeniem punktu 10) zwłaszcza osoby samotne, o niskich dochodach, przewlekle chore i/lub niepełnosprawne.
 2. Cel podroży, dojazd:
  1. do urzędu,
  2. na cmentarz,
  3. do specjalistycznej placówki medycznej na umówioną wizytę (na badania, wizytę specjalistyczną),
  4. nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące sytuacji nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia,
  5. nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące Podstawowej Opieki Zdrowotnej (możliwość korzystania z wizyt domowych lekarza rodzinnego).
 3. Zgłoszenia i odwołania przejazdów odbywają się za pośrednictwem dyspozytorów korporacji/firmy przewozowej pod numerem telefonu 22 439 00 55.
 4. Zgłoszenie potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam senior/beneficjent, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia.
 5. Zgłoszenia przejazdu należy dokonać nie później niż 3 dni robocze do godz. 20.00 przed planowanym terminem przejazdu i maksymalnie 30 dni przed planowanym terminem.
 6. Odwołanie przejazdu musi nastąpić nie później niż do godz. 12.00 dnia roboczego poprzedzającego zlecenie.
 7. Przypomnienie o planowanym kursie: 24 godziny przed planowanym kursem do beneficjenta będzie dzwonił dyspozytor taxi z informacją przypominającą dzień i godzinę kursu.
 8. W przypadku zmiany dnia kursu następuje anulowanie i przyjęcie nowego zgłoszenia.
 9. Seniorzy/beneficjenci mogą w trakcie realizacji projektu korzystać z pomocy pełnoletniego opiekuna, który nie ponosi kosztów związanych z przejazdem taksówką, pod warunkiem przekazania tej informacji przy zgłoszeniu usługi. Nie dopuszcza się organizacji przewozów grupowych powyżej 3 osób.
 10. Z przejazdu mogą bezpłatnie korzystać osoby, które mają potrzebę tzw. transportu specjalistycznego (wózek inwalidzki) za wyjątkiem przejazdów leżących. Osoby niepełnosprawne nie muszą spełniać kryterium wiekowego tj. mieć ukończone 70 rok życia. Taką informację należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu. W transporcie tych osób pomagać będą pracownicy firmy przewozowej. Wsparcie będzie obejmowało pomoc w przemieszczeniu się od drzwi mieszkania/ domu/ placówki do taksówki, wejście i wyjście z taksówki oraz w drodze powrotnej wejście i wyjście z taksówki i podprowadzenie do drzwi. W ramach usługi specjalistycznej, w razie potrzeby, pracownik firmy przewozowej może towarzyszyć osobie niepełnosprawnej w urzędzie, placówce medycznej, na cmentarzu.
 11. Przewozy będą odbywały się 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) po 11 godzin dziennie w godz. 7:00-18:00.
 12. Powroty z kursu maksymalnie do godziny 20:00.
 13. W celu wezwania taxi na powrót senior/beneficjent może umówić się na konkretną godzinę lub musi SAMODZIELNIE zadzwonić do dyspozytora taxi.
 14. Taksówkarz przekaże każdemu seniorowi/beneficjentowi wizytówkę z numerem telefonu do dyspozytora taxi, pod który musi dzwonić żeby ustalić powrót.
 15. Każdy beneficjent projektu potwierdza wykonanie usługi na oświadczeniu przekazanym przez taksówkarza. Oświadczenie jest podpisywane przez beneficjenta po każdym ukończonym kursie, tj. po dowiezieniu na miejsce jedno oświadczenia, po odwiezieniu do domu drugie oświadczenie.
 16. Taksówkarz może zaczekać za powrotem beneficjenta projektu, jeżeli wizyta potrwa do 30 minut.
 17. Jedna osoba będzie mogła skorzystać z przejazdów bez ograniczeń ilościowych przez cały okres projektu z uwzględnieniem punktu 19.
 18. Do dyspozycji beneficjentów będą taxi oraz samochód przystosowany do przewozów specjalistycznych (w tym m.in. przewozu osób niepełnosprawnych).
 19. Projekt będzie realizowany od dnia 03 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. bądź do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na to zadanie.

itaxi

Zadanie pod tytułem "Wsparcie logistyczne seniorów z obszaru Gminy Goleniów".
Sfinansowano ze środków Gminy Goleniów.
Czas realizacji projektu: 3.07.2020 r. - 31.12.2020 r.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym, lub dążącym do wzorcowych, tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
 3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, dodatkowo wyraźniejszy w wersji dla osób słabiej widzących*.
 4. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła zarówno w wersji standardowej, jak i powiększony w wersji dla osób słabiej widzących.
 5. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 6. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych*.
 7. Stale dążymy do tego, by serwis goleniow.pl spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.

Aspekty dostępności serwisu

 • Serwis w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością zgodnie z poniższą list:
  1. Podręcznik Dobrych Praktyk – WCAG 2.0 Fundacji Widzialni,
  2. podręcznik na temat dostępności serwisów internetowych, przygotowany przez Fundację Integracja.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu

 • Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
 • Konsekwentna nawigacja – wdrożona w całym serwisie.
 • Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana lub w stanie implementacji.
 • Pułapki klawiaturowe - wykluczona lub w stanie implementacji.
 • Nagłówki - prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach.
 • Listy - prawidłowo użyte w całym serwisie.
 • Formularze (konstrukcja) - prawidłowo zbudowana i opisana wyszukiwarka; kolejne formularze będziemy budować zgodnie z zasadami dostępności..
 • Błędy nawigacji w serwisie - przygotowana jest strona 404.
 • Linki - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; brak pustych linków.
 • Linki graficzne - prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
 • Nawigacja - spójna i logiczna w całym serwisie.
 • Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 • Skip links - prawidłowo wdrożone lub w trakcie implementacji.
 • Fokus oraz tabindex - prawidłowo wdrożone lub w trakcie implementacji.
 • Kontrast - wymaganie spełnione; w miarę możliwości staramy się także zapewnić alternatywę tekstową dla infografik o charakterze innym niż ilustacyjny w formie treści artykułu.
 • Zgodność ze standardami - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

* Niektóre udogodnienia nie dotyczą treści osadzonych pochodzących z serwisów zewnętrznych, jak filmy z kanału YouTube.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.