Dzisiaj jest: 13 Sierpnia 2022 roku    |    Imieniny: Diana, Hipolit, Maksym

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 
piątek, 10 września 2021 13:29

Można składać wnioski na Goleniowską Kartę Przejazdową

Gmina Goleniów w porozumieniu z Przedsiębiorstwem PKS Gryfice ponownie uruchamia bezpłatne przejazdy dla mieszkańców z miejscowości, do których nie docierała dotychczas goleniowska komunikacja miejska. Darmowymi przejazdami objęci zostają mieszkańcy miejscowości: Bolesławice, Gniazdowo, Ininka, Kamieniska, Mosty Osiedle, Święta, Tarnowiec.

Mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości uprawnieni będą do bezpłatnego skorzystania z kursów z miejscowości zamieszkania - do Goleniowa i z Goleniowa - do miejscowości zamieszkania. Terminy kursów zostały uzgodnione z mieszkańcami.

Wyznaczone godziny kursów dla poszczególnych miejscowości:

Bolesławice

Bolesławice - Goleniów (ul. Wojska Polskiego): 6:05, 16:20
Goleniów (ul. Armii Krajowej) - Bolesławice: 5:40, 15:38

 

Gniazdowo

Gniazdowo - Goleniów (ul. Armii Krajowej): 6:40
Goleniów (ul. Wolińska) - Gniazdowo: 13:10

 

Ininka

Ininka - Goleniów (ul. Wojska Polskiego): 7:20
Goleniów (ul. Wojska Polskiego) - Ininka: 14:25

 

Kamieniska

Kamieniska - Goleniów (ul. Szkolna): 6:55, 13:25
Goleniów (ul. Armii Krajowej) - Kamieniska: 12:30

 

Mosty Osiedle

Mosty Osiedle - Goleniów (ul. Maszewska): 7:10
Goleniów (ul. Wojska Polskiego) - Mosty Osiedle: 12:45

 

Święta

Święta - Goleniów (ul. Wojska Polskiego): 6:00, 16:15
Goleniów (ul. Armii Krajowej) - Święta: 5:40, 15:33

 

Tarnowiec

Tarnowiec - Goleniów: 7:15, 15:50
Goleniów (ul. Wojska Polskiego) - Tarnowiec: 6:55
Goleniów (Dworzec) - Tarnowiec: 15:25

 

Uczestnictwo w akcji nie upoważnia do darmowego podróżowania innymi kursami na wyznaczonych liniach komunikacyjnych.

Z bezpłatnych przejazdów będzie można skorzystać w okresie trwania roku szkolnego od 1 września 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku na podstawie karnetu. Karnet można otrzymać po złożeniu wniosku o wydanie karnetu.

pdfPobierz wniosek do samodzielnego wydruku lub odbierz go w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Pl. Lotników 1, 72-100 Goleniów.

Wniosek można dostarczyć w formie pisemnej lub przesłać odręcznie wypełniony wniosek na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Na podstawie wniosku złożonego przez osobę zainteresowaną przygotowany zostanie imienny karnet uprawniający do darmowego przejazdu ściśle określonym kursem autobusowym.

W czasie korzystania z przejazdu pasażer obowiązany jest posiadać przy sobie ważny karnet oraz dokument potwierdzający tożsamość, i okazywać je na żądanie obsługi autobusu i organów kontroli. Dokumentem potwierdzającym tożsamość może być dowód osobisty, zaś w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej legitymacja szkolna.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.