Dzisiaj jest: 14 Czerwca 2021 roku    |    Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

środa, 04 lipca 2012 05:52

Straż Miejska w ubiegłym tygodniu (27.06. - 01.07.2012 r.)

W dniach od 27 czerwca 2012r. do 01 lipca 2012r. Straż Miejska podjęła łącznie 78 interwencji, w tym 24 z własnej inicjatywy, a 54 na podstawie zgłoszeń mieszkańców i różnych instytucji. W tym czasie straż nałożyła 8 mandatów karnych na kwotę 1200zł oraz udzieliła 7 pouczeń.

W miniony weekend w czasie odbywającej się na terenie miasta imprezy pod nazwą „Hanza Muzyczna” Straż Miejska czynnie uczestniczyła w zabezpieczeniu tej imprezy. W czasie jej trwania nie odnotowano poważniejszych interwencji.

W dniu 26.06.2012r. Straż Miejska w Goleniowie została powiadomiona o odprowadzaniu ścieków do rowu melioracyjnego z terenu zakładu wytwarzającego karmę dla norek w Żdżarach .  W wyniku przeprowadzonej kontroli strażników zlokalizowano źródło wycieku nieczystości. Okazało się, że zanieczyszczenia przedostały się do rowu melioracyjnego na skutek zaniechania ze strony pracownika zakładu w opróżnieniu zbiornika tzw. osadnika tłuszczu.. Za popełnione wykroczenie z art. 75§1  Kodeksu wykroczeń sprawca został mandatem karnym w wysokości 500zł. Dodatkowo powiadomiono instytucje ochrony środowiska wnosząc o przeprowadzenie kompleksowej kontroli gospodarki ściekowej na terenie firmy, gdzie doszło do wycieku nieczystości. 

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.