Dzisiaj jest: 16 Czerwca 2021 roku    |    Imieniny: Alina, Aneta, Justyna

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

czwartek, 24 października 2013 07:38

Bezdomni w szałasie

W środę, 23.10.2013 r., o godzinie 9:30 Straż Miejska została powiadomiona przez kobietę, która podsłuchała rozmowę dwóch mężczyzn na przystanku autobusowym, że w lesie za cmentarzem w Goleniowie koczuje dwóch bezdomnych mężczyzn, w tym jeden bez nogi.

Na miejscu, około 500 m za cmentarzem, strażnicy ujawnili w zaroślach szałas, a w nim dwóch zarośniętych i brudnych mężczyzn. Jeden z nich, 44-letni, pozbawiony był obu stóp. Jak oświadczył, obaj przebywają w tym miejscu od dwóch lat. Nogi odmroził sobie zimą, a stopy odpadły mu kilka miesięcy temu. Kikuty miał obwiązane szmatami.

Strażnicy wezwali Policję, Ratownictwo Medyczne oraz pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej. Ratownicy medyczni założyli mężczyźnie na nogi opatrunki, ale on stanowczo odmówił zgody na przewiezienie go do szpitala i umieszczenia w ośrodku pomocy społecznej mówiąc, że chce umrzeć w tym miejscu. Obaj bezdomni byli trzeźwi. Żywili się tym, co sprawny mężczyzna znalazł w śmietnikach.

Z uwagi na stanowczy sprzeciw, zostali zostawieni na miejscu. O umieszczeniu ich w ośrodku wbrew woli może zdecydować jedynie sąd, jeżeli Ośrodek Pomocy Społecznej zwróci się z takim wnioskiem.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.