Dzisiaj jest: 27 Listopada 2021 roku    |    Imieniny: Ksenia, Walerian, Franciszek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

czwartek, 16 czerwca 2016 11:05

Organizm a środowisko

7 czerwca w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich odbył się XVII Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod nazwą „Organizm a środowisko”. W konkursie uczestniczyło 13 szkół z Powiatu Goleniowskiego.

7 czerwca w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich odbył się XVII Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod nazwą „Organizm a środowisko”. W konkursie uczestniczyło 13 szkół z Powiatu Goleniowskiego: Szkoła Podstawowa nr 8 z Goleniowa, Szkoła Podstawowa z Komarowa, Szkoła Podstawowa nr 2 z Goleniowa, Szkoła Podstawowa z Przybiernowa, Szkoła Podstawowa z Maszewa, Szkoła Podstawowa nr 2 z Nowogardu, Szkoła Podstawowa nr 1 z Nowogardu, Szkoła Podstawowa z Błotna, Szkoła Podstawowa nr 3 z Nowogardu, Szkoła Podstawowa z Długołęki, Szkoła Podstawowa z Osiny, Szkoła Podstawowa ze Stepnicy i Szkoła Podstawowa z Klinisk Wielkich. Jury konkursu: Dorota Misztal – przewodnicząca, Dagmara Baranowska-Maślarz – członek komisji (Urząd Gminy i Miasta Goleniów) i Hubert Sola - członek komisji (Nadleśnictwo Kliniska). Na wręczeniu nagród obecni byli: wiceburmistrz Tomasz Banach, Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Goleniów Anna Gałaj i przedstawiciel Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie – Patrycja Romanowska-Puczko.
Wyniki: I miejsce: Klara Kraszewska (93 pkt./100) - Szkoła Podstawowa nr 1 z Nowogardu – opiekun: Romualda Rucińska, II miejsce: Kalina Kaczmarek - Szkoła Podstawowa nr 2 z Nowogardu (92 pkt./100) – opiekun: Grażyna Jackowska i III miejsce: Florence Napiórkowska Szkoła Podstawowa nr 8 z Goleniowa – 91 pkt./100).

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.