Dzisiaj jest: 15 Czerwca 2021 roku    |    Imieniny: Jolanta, Wiola, Wit

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

czwartek, 31 października 2013 16:13

Wszyscy jesteśmy jednym

„Wszyscy jesteśmy jednym” - te trzy słowa powtarzające się w refrenie jednej z piosenek wykonywanych podczas koncertu „Epitafium dla Ady” najpełniej oddają atmosferę, jaka towarzyszyła temu wydarzeniu kulturalnemu.

Goleniowianie, którzy zawsze chętnie w koncertach charytatywnych uczestniczą, i tym razem nie zawiedli. Dzięki ich obecności i hojności rodzina zmarłej kilka miesięcy temu Adrianny Gałkiewicz, otrzymała wsparcie materialne, a przede wszystkim wsparcie duchowe. Adrianna  osierociła troje małych dzieci i osamotniła męża Jacka – perkusistę, związanego ze światem artystycznym Goleniowa. I to z inicjatywy przyjaciół oraz  znajomych Ady i Jacka wieczorem 30 października 2013 r. koncert się odbył. Repertuar składał się z utworów muzycznych nieżyjących już artystów, a wykonawcami byli: Lesja Szulc, chór „Collegium Vocale”, orkiestra dęta „Wood & Brass Band”, aktorzy Teatru Brama, Joanny Stanuch-Piotrowicz, Magda Radłowska, Marcin Gajda, duet Ola i Lila, zespoły „Jesienni”, „Drzazga”, „Specyficzni”, Jarosław Chilkiewicz i Olek Różanek i wielu innych znakomitych muzyków z Goleniowa i Szczecina. Koncert rozpoczęła Lesja Szulc „Modlitwą” Bułata Okudżawy, w finale wszyscy wykonawcy zaśpiewali piosenkę „Let It Be” (Niech tak będzie) z repertuaru The Beatles. Pięknie i z nieukrywanym wzruszeniem swoją żonę wspominał Jacek. Nostalgiczne, skłaniające do zadumy wiersze Ady czytał Marek Kościółek.
Wieczór ten z pewnością długo pozostanie w pamięci wszystkich, którzy wzięli w nim udział. A Jacek Gałkiewicz przekonał się, że nie jest sam, że „wszyscy jesteśmy jednym”.   

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.